27 лютого 2020

2020 рік  

Структур-ний підрозділ держав-ного органу

Адреса структур-ного підрозді-

лу держав-ного органу

Посада, категорія

Дата розміщен-

ня оголо-шення на вебсайті

НАДС та ОДА

Кінцевий термін прийнят-

тя доку-ментів

Умови конкур-

су

Пере-

можець конкурсу

Городнян-ська район-на

державна

адміні-страція

15100, Чернігівська обл., м. Городня,

вул. Троїцька, 10

завідувач сектору освіти, молоді та спорту,

категорія

Б 

21.02.2020

28.02.2020

Умови конкурсу 

Шпігар Світлана Володи-мирівна