03 січня 2020

Відповідальний структурний підрозділ:

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

м.Городня, вул.Троїцька, 11

тел. (04645) 2-15-39

ел. адреса: [email protected]

Криволап Володимир Васильович 

 

11.01.2021

      Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року № 1035 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»,  з 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від громадян структурними  підрозділами соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі ( через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

      Заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

      До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу ( заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше  наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України « Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», « Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

      З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.

      Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року № 1324 « Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено зміни  до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї ( домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги», якою передбачено, що до середньомісячного сукупного доходу осіб, яким надаються державні допомоги, розмір призначеної їм житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, враховуватися не буде.

11.12.2020

Проведено засідання комісії з надання  матеріальної допомоги мешканцям  району, які опинилися у складних життєвих обставинах

11 грудня 2020 року під головуванням голови комісії,  першого заступника голови Городнянської районної державної адміністрації Ігоря Беребери проведено засідання комісії з надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

На засіданні було розглянуто 2 звернення  щодо надання одноразової допомоги.

 Комісією прийнято рішення  надати  матеріальну допомогу громадянам за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 8000 гривень.

08.12.2020

      Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року № 1035 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»,  з 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від громадян структурними  підрозділами соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі ( через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

      Заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

      До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу ( заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше  наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України « Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», « Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

      З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.

16.11.2020

25.09.2020 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 859 “Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”, якою затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Цей Порядок встановлює механізм призначення і виплати компенсації за догляд (далі - компенсація), що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг.

Право на призначення компенсації за догляд надається особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є:

-особами з інвалідністю І групи;

-дітьми з інвалідністю;

-громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

-невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

-дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІУ ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг.

Для отримання компенсації фізичною особою, яка надає соціальні послуги подаються наступні документи:

-заява про надання компенсації, за формою затвердженої Мінсоцполітики;

-заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;

-копія паспорта та копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб–платників податків;

-копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);

-декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім'ї заявника;

- копія висновку МСЕК (для осіб з інвалідністю);

-висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

-висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функції організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

-довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІУ ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує поліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією, лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

-копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

-копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

Розмір компенсації відповідно до ст. 13 Закону України “Про соціальні послуги” обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду (01.01.2020 р.-2027 грн.), та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду.

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім'ї на кількість членів сім'ї, які включаються до її складу, згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16.06.2020 №419. У разі відсутності офіційних даних про дохід працездатного члена сім»ї отримувача допомоги , відсутності в нього офіційного доходу, його середньомісячний сукупний дохід дорівнює одній мінімальній заробітній платі.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

Для призначення компенсації необхідно подати до управління  соціального захисту населення  заяву та необхідний комплект документів у паперовій або електронній формі, або надіслані поштою за адресою: вул. Троїцька, 11, м. Городня, 15100. Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном: 2-16-11, 097 349 53 09.

 зручності відвідувачів можна попередньо записатись на прийом до спеціалістів із визначенням дати та часу.

29.10.2020

Проведенно засідання комісії з надання матеріальної допомоги

мешканцям району, які опинилися у складних життєвих обставинах

29 жовтня 2020 року під головуванням голови комісії, першого заступника голови Городнянської районної державної адміністрації Ігоря Беребери проведено засідання комісії з надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

На засіданні було розглянуто 4 звернення щодо надання одноразової допомоги.

Комісією прийнято рішення надати матеріальну допомогу громадянам за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 12000 гривень.

      Відповідно до п.5 Положення про порядок призначення житлових субсидій, житлові субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та/або скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, внеску/платежу об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла, соціальних нормативів житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, витрат на управління багатоквартирним будинком і розміром обов’язкового відсотка платежу, установленого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України.

      Для призначення житлової субсидії громадянин подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення  за зареєстрованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи - за фактичним місцем проживання) заяву про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначення житлової субсидії, за  встановленими формами  Мінсоцполітики.

      Пунктом 14 Положення передбачено, що житлова субсидія не призначається ( у тому числі на наступний період), якщо структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад три місяці ( на дату надання такої інформації)  заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління  багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії .

       Разом з тим, за наявності заборгованості житлову субсидію може бути призначено на наступний період за рішенням комісії, утвореної органами місцевого самоврядування, на підставі акта  обстеження матеріально-побутових  умов домогосподарств, з урахуванням обставин, що склалися.

****************

        Управління соціального захисту повідомляє, що  заява та декларація для призначення усіх видів соціальної допомоги можуть бути надіслані структурному підрозділу з питань  соціального захисту населення поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з накладанням кваліфікованого електронного підпису, створеного шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків.                                          

 

Проведено засідання комісії з надання матеріальної допомоги мешканцям району, які опинилися у складних життєвих обставинах

30 вересня 2020 року під головуванням голови комісії, першого заступика голови Городнянської районної державної адміністрації Ігоря Беребери проведено засідання комісії з надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

На засіданні було розглянуто 3 звернення щодо надання одноразової допомоги.

Комісією прийнято рішення надати матеріальну допогу громадянам за рахунок коштів бюджету на загальну  суму 11000 гривень.

Організаційна структура упправління соціального захисту населення Городнянської РДА

До уваги отримувачів житлових субсидій та пільг на оплату

житлово-комунальних послуг!

 

З 1 серпня 2020 року в Україні відкрито ринок природного газу для побутових споживачів, що надає можливість громадянам самостійно обирати постачальника газу.

Для розрахунку розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, щомісяця органи соціального захисту населення отримують від виконавців послуг відомості про забезпеченість громадян послугами та про розмір цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежів за такі послуги, у тому числі постачання та розподіл природного газу .

Зазначені відомості отримуються органами соціального захисту населення на підставі отриманої від пільговиків та отримувачів житлових субсидій інформації про набір отримуваних ними житлово-комунальних послуг, а також про дані підприємств – надавачів цих послуг (назва, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку тощо).

Своєчасне надання громадянами інформації органам соціального захисту населення про зміну виконавців житлово-комунальних послуг забезпечить актуальний та правильний розрахунок розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

З огляду на зазначене, з метою своєчасного та в повному обсязі надання громадянам передбачених законодавством соціальних гарантій, звертаємося з проханням до пільговиків та отримувачів житлових субсидій в найкоротші терміни повідомляти органи соціального захисту населення про зміну виконавців житлово-комунальних послуг, зокрема постачальника природного газу для побутових потреб.

26.08.2020

Проведено засідання комісії з надання  матеріальної допомоги мешканцям  району, які опинилися у складних життєвих обставинах

26 серпня 2020 року під головуванням голови комісії,  першого заступника голови Городнянської районної державної адміністрації Ігоря Беребери проведено засідання комісії з надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

На засіданні було розглянуто 3 звернення щодо надання одноразової допомоги. Комісією прийнято рішення  надати  матеріальну допомогу громадянам за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 8000 гривень.

03.08.2020

Порядок обчислення сукупного доходу сім’ї для призначення всіх видів соціальної допомоги

 

     Особи, доходи яких включаються до середньомісячного сукупного доходу, а також період, за який обчислюється середньомісячний сукупний дохід, визначаються порядками надання певних видів державної соціальної допомоги.

     Обчислення середньомісячного сукупного доходу проводиться шляхом ділення  загальної суми сукупного доходу осіб за визначений законодавством період на 6, якщо інше не передбачено законодавством.

     Середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї .

До середньомісячного сукупного доходу враховуються такі доходи:

 • заробітна плата без податку з доходів фізичних осіб;
 • грошове забезпечення військовослужбовців;
 • пенсія;
 • стипендія, крім соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам;
 • соціальні виплати які призначаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення у тому числі житлова субсидія та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та  скрапленого газу;
 • допомога по безробіттю та інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;
 • грошові перекази отримані із-за кордону;
 • інші доходи, відомості про які отримано з ДПС і Пенсійного фонду України;
 • доходи, які задекларовано особою.

 

     До середньомісячного сукупного доходу не включаються такі соціальні виплати:

 • частина допомоги  при народженні дитини, яка проводиться одноразово;
 • частина допомоги  при усиновленні дитини, яка проводиться одноразово;
 • одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно  почесне звання України “Мати-героїня”;
 • державна соціальна допомога  на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
 • щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату ЖКП;
 • компенсація послуги “муніципальна няня”, що виплачується отримувачу такої послуги;
 • державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи «А».

 

      До середньомісячного сукупного доходу не включається державна соціальна допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід.

 

      До середньомісячного сукупного доходу також не враховується:

 • сума сплачених особою аліментів (за умови документального підтвердження);
 • суми отриманих аліментів;
 • спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка ВРХ;
 • доходи від розміщення депозитів;
 • оплата праці членів виборчих комісій;
 • допомога громадських та благодійних організацій;
 • допомога на поховання;
 • допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року;
 • вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, вартість отриманих дитячих новорічних подарунків;
 • суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника під час виконання ним своїх трудових обов’язків;
 • одноразова натуральна допомога “пакунок малюка”.

 

     До середньомісячного сукупного доходу осіб, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції не враховуються отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні АТО грошове забезпечення та інші виплати і інші види соціальної допомоги  передбачені законодавством.

     Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід, обчислений у   таких розмірах мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду , за який враховуються доходи:

 • для платників єдиного податку першої групи – одного розміру мінімальної заробітної плати;
 • для платників єдиного податку другої групи – двох  розмірів мінімальної заробітної плати;
 • для платників єдиного податку третьої групи – трьох розмірів мінімальної заробітної плати.

     При цьому їм не враховується дохід самозайнятої особи та доходи від провадження підприємницької діяльності подані ДФС.

     Доходи отримані в іноземній валюті, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом, встановленим   Національним банком на останній день періоду, за який враховуються доходи.

     Доходи від реалізації молока та молочної сировини а також продукції тваринництва враховуються у розмірі 30% нарахованих сум.

 

     Якщо протягом періоду, за який враховуються доходи тривав  карантин COVID-19 для осіб, які отримували допомогу по безробіттю до середньомісячного сукупного доходу враховуються:

 • дохід у розмірі призначеної допомоги по безробіттю без урахування сум заробітної плати, отриманої в попередні місяці, - для осіб , зазначених у частині першій статті 22 ЗУ “Про соціальне страхування на випадок безробіття”;
 • дохід у розмірі призначеної допомоги по безробіттю, а за місяці, в яких відсутні доходи 0,5 розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - для осіб, зазначених у частині другій статті 22 ЗУ “Про соціальне страхування на випадок безробіття”.

 

     Під час обчислення державної соціальної допомоги для розрахунку середньомісячного сукупного за кожний місяць, в якому були відсутні доходи, включаються:

0,5 розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, включаються:

- для непрацюючих осіб, які не мали доходу або ними  не сплачено єдиний соціальний внесок (далі ЄСВ) в розмірі, не менше від мінімального сумарно протягом 3 місяців;

- осіб, які  зареєстровані в центрі зайнятості та не отримували допомогу по безробіттю;

- осіб, які доглядали за дітьми віком від 3 до 6 років, які потребують домашнього догляду.

0,25 розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, включаються:

 - для осіб, які навчалися за денною формою навчання та не отримували стипендії.

Фактично отримані доходи – у разі, коли протягом періоду, за який враховуються доходи, вони отримували хоча б один із таких видів доходів:

 • пенсія;
 • стипендія;
 • державну допомогу сім’ям з дітьми;
 • державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
 • допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
 • дсд особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю;
 • допомогу непрацюючій особі, яка не набула права на пенсійну виплату;
 • допомога на догляд за  особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;
 • допомога по безробіттю;
 • компенсація за надання соціальних послуг.

Фактично отримані особами доходи – у разі, коли вони звертаються за  призначенням тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком ЛКК потребує постійного догляду на догляд за нею та державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Фактично отримані доходи  - у разі особи які перебували на строковій військовій службі.

31.07.2020

Допомога на дітей одиноким матерям

     Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька (матір) дитини або запис про батька (матір) дитини проведено в установленому порядку органом РАЦС.

     Право на допомогу на дітей одиноким матерям має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника.

    Жінка, яка  має дітей від особи, з якою вона не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона проживає і виховує дітей права на одержання допомоги не має.    

     Допомога надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім»ї в розрахунку на одну особу за два квартали , що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги.

     Допомога на дітей одиноким матерям призначається на кожну дитину.

    Середньомісячний сукупний дохід визначається згідно з порядком обчислення середньомісячного сукупного доходу сім»ї для усіх видів соціальної допомоги.

    У територіальній громаді, в якій утворено виконавчі органи сільської ради заяви з необхідними документами для призначення допомоги приймаються уповноваженими посадовими особами  виконавчого органу та передаються відповідному органу соціального захисту населення.

    Для призначення допомоги подаються такі документи:

 • заява про призначення допомоги;
 • декларація про доходи та майновий стан;
 • довідки про доходи (у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонду України, фондах соціального страхування тощо). У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;
 • витяг чи довідка РАЦС про актовий запис про народження дитини відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України;
 • копія свідоцтва про народження дитини.

      Усиновлювачі подають також рішення про усиновлення.

      Мати або батько у разі смерті одного з батьків дитини подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про неотримання пенсії чи державної соціальної допомоги.

     Якщо діти навчаються за денною формою виплата допомоги на дітей продовжується з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами на підставі довідки закладу освіти – до закінчення такими дітьми навчання , але не довше ніж до 23 років.

    Інформація про склад сім»ї зазначається в декларації.

    Допомога не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

    Допомога не призначається якщо:

 1. у складі сім»ї є працездатні особи, які досягли 18 річного віку  станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не служили, не навчалися, не перебували на обліку в службі зайнятості, не займалися підприємницькою діяльністю сумарно протягом більше ніж 3 місяці протягом періоду за який враховуються доходи (крім зазначених нижче випадків)

Допомога на дітей одиноким матерям у зазначеному випадку призначається, якщо особи у періоді, за який враховуються дохід для призначення допомоги:

 • сплатили або за них було сплачено єдиний внесок на загальнообов»язкове державне соціальне страхування (далі ЄСВ) в розмірі не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;
 • доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку;
 • доглядали за дітьми до 6 років за висновком ЛКК;
 • доглядали за хворими дітьми, яким не встановлено інвалідність;
 • доглядали за особою з інвалідністю І  групи
 • доглядали за особою з інвалідністю  ІІ групи внаслідок психічного розладу;
 • доглядали за дитиною з інвалідністю віком до 18 років;
 • доглядали за особами 80 річного віку;
 • надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства.
 1. особи, які входять до складу сім»ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги здійснили купівлю чи оплатили послуги на суму , яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. грн.;
 2. у власності є друга квартира ( незалежно від площі);
 3. у власності є більше ніж один автомобіль, транспортний  засіб з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа);

     Наявність (відсутність) у власності членів сім»ї транспортних засобів зазначається у декларації.

         Якщо у складі сім»ї є непрацюючі працездатні особи які протягом періоду за який враховуються доходи були зареєстровані в центрі зайнятості менше 3 місяців, або які (за яких) не сплачено мінімального розміру ЄСВ сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховується дохід, допомога на дітей одиноким матерям призначається:

Не більше ніж на два шестимісячних періоди, якщо

- у складі сім»ї є особа з інвалідністю, згідно з висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду;

- відсутність доходів пов»язана з тривалою хворобою;

     Допомога на дітей одиноким матерям за таких умов призначається не раніше ніж через 6 місяців після завершення виплати такої допомоги.

     На один шестимісячний період, якщо сім»я є багатодітною і звернулася за призначенням допомоги у липні-грудні 2020 року.

     Якщо непрацююча працездатна особа працевлаштувалася самостійно у шестимісячному періоді отримання допомоги до сукупного доходу сім»ї при призначенні допомоги на наступний шестимісячний період враховується лише 50% доходу отриманого у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення) або доходу від підприємницької діяльності. Ця норма застосовується одноразово при наступному зверненні за призначенням допомоги.

       Кожним наступним зверненням вважається повторне надання заяви у строк, який не перевищує шести календарних місяців після припинення виплати раніше призначеної допомоги.

      Якщо непрацююча працездатна особа перебуває на обліку в ЦЗ більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховується доходи та в 6 місячному періоді отримання допомоги не працевлаштувалася, розмір такої допомоги при наступному зверненні зменшується на 50%, на наступний період зменшується на 75%. Така допомога при наступному зверненні призначається не раніше ніж через 6 місяців після завершення її виплати.

      Для призначення допомоги на запит управління у п»ятиденний строк з дня його отримання подаються:

- відомості про доходи осіб та сплату ЄСВ з реєстру застрахованих осіб ПФ;

- відомості про доходи осіб з реєстру платників податків ДПС;

- інформація про наявність транспортних засобів – уповноваженим органам МВС;

- реквізити документів, що посвідчують особу, громадянство – ДМС;

- відомості про перетин державного кордону – Держприкордонслужбою;

- відомості з реєстру речових прав про майновий стан;

      Перевірка належності фізичних – осіб підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, до першої-третьої групи платників єдиного податку проводиться органом соціального захисту населення   з використанням реєстру платників єдиного податку.

      Особи, яким виплачується допомога сім»ям з дітьми зобов»язами повідомляти про зміну обставин, які впливають на виплату допомоги( зміни у складі сім»ї, перевищення середньомісячного сукупного доходу сім»ї тощо.)

   Виплата допомоги на дітей одиноким матерям припиняється у разі:

 • позбавленням отримувача допомоги батьківських прав;
 • реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;
 • смерті дитини;
 • смерті отримувача допомоги;
 • якщо малозабезпеченою сім»єю подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на допомогу та на визначення її розміру, з місяця, що настає за місяцем в якому виявлено порушення.  На наступний строк державна соціальна допомога може бути призначена не раніше ніж через 6 місяців, починаючи з першого числа місяця виявлення порушення;
 • якщо реєстрацію особи як безробітної припинено з причин передбачених абзацами 16 ( крім самостійного працевлаштування), 18-21 підпункту 1, пунктами 2 та 3 пункту 30 Порядку реєстрації безробітних, з місяця наступного за місяцем, у якому надійшла інформація з ЦЗ;
 • у разі виявлення, що непрацююча працездатна особа, яка не доглядала за 80 річною особою, або не надавала соціальні послуги з догляду у зв»язку із перебуванням за кордоном сукупно більше 60 днів протягом отримання державної соціальної допомоги, - з місяця, наступному за місяцем, у якому надійшла інформація від Держприкордонслужби.

     Якщо отримувачем державної допомоги сім»ям з дітьми, якими подано документи із свідомо неправдивими відомостями, не подано відомостей про зміни у складі сім»ї, приховано обставини, які впливають на призначення і виплату допомоги, було надміру виплачено суми допомоги, органи соціального захисту населення визначають обсяг коштів, які підлягають поверненню та встановлюють строки їх повернення.

      У разі неможливості добровільного повернення або утримання коштів, які підлягають поверненню, такі кошти стягуються у судовому порядку.

29.07.2020 

Проведено засідання комісії з надання  матеріальної допомоги мешканцям  району, які опинилися у складних життєвих обставинах

29 липня 2020 року під головуванням голови комісії,  першого заступника голови Городнянської районної державної адміністрації Ігоря Беребери проведено засідання комісії з надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

На засіданні було розглянуто 3 звернення щодо надання одноразової допомоги.

 Комісією прийнято рішення  надати  матеріальну допомогу громадянам за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 8000 гривень.

28.07.2020

Урядом 22.07.2020 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги", якою внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848

       Даними змінами передбачено, що для призначення житлової субсидії до середньомісячного сукупного доходу враховуються:

 1. Для осіб, які протягом періоду, за який враховуються доходи, отримували допомогу по безробіттю:
 • 0,5 розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - за кожний місяць отримання допомоги в розмірі, меншому за 0,5 розміру мінімальної заробітної плати станом кінець періоду, за який враховуються доходи;
 • фактично отримані доходи - за кожний місяць отримання допомоги в розмірі, більшому за 0,5 розміру мінімальної заробітної плати станом  кінець періоду, за який враховуються доходи;

       2.Для осіб, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, які в цьому періоді не мали доходів або середньомісячний сукупний дохід яких був меншим  за розмір мінімальної заробітної плати станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та/або які чи за яких не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи:

 • 0,25 розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - у разі, коли такі особи протягом цього періоду перебували на строковій військовій службі;
 • 0,5 розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи:
 • у разі, коли такі особи перебувають у складних життєвих обставинах, пов’язаних з інвалідністю, тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я встановленого зразка, алко- або наркозалежністю, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я первинного рівня на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебувала на диспансерному обліку;
 • у разі, коли такі особи протягом цього періоду навчалися за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої професійної (професійно-технічної),фахової передвищої, вищої освіти або зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні та не отримували допомоги по безробіттю;
 • фактично отримані особами доходи:
 • у разі, коли вони отримують компенсацію за надання соціальних послуг з догляду відповідно до законодавства;
 • у разі, коли вони отримували хоча б один з таких видів доходів, як пенсія, стипендія, державна допомога при народженні (усиновленні) дитини, державна соціальна допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

         Розмір однієї мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - в усіх інших випадках.

28.07.2020

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сімям

Державна соціальна допомога призначається і виплачується малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Допомога призначається на шість місяців з місяця звернення за її призначенням. Для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям на наступний строк уповноважений представник сім’ї подає нові заяву та декларацію.

У сільській місцевості заяви про призначення державної соціальної допомоги, до яких додаються необхідні документи приймаються уповноваженими особами сільських рад та передаються органам соціального захисту населення.

Заява та декларація можуть бути надіслані органу соціального захисту поштою або в електронній формі.

Для призначення допомоги уповноваженим представником сім’ї, особа якого посвідчується паспортом подаються такі документи:

-заява;

-декларація;

- довідки про доходи (у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС та ПФ. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру.

Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації.

Заява та декларація вважаються не поданими, у разі внесення не в повному обсязі відомостей про членів сім’ї.

Максимальний розмір допомоги не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму для сім’ї.

Середньомісячний сукупний дохід малозабезпеченої сім»ї – обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців.

Шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї для призначення допомоги визначається згідно з порядком обчислення середньомісячного доходу сім’ї для усіх видів державної соціальної допомоги.   

Допомога не призначається якщо:

 1. у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18 річного віку  станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не служили, не навчалися, не перебували на обліку в службі зайнятості, не займалися підприємницькою діяльністю сумарно протягом більше ніж 3 місяці у періоді за який враховуються доходи (крім зазначених нижче випадків)

Допомога малозабезпеченим сім’ям  у зазначеному випадку призначається, якщо особи у періоді, за який враховуються дохід для призначення допомоги:

 • сплатили або за них було сплачено ЄСВ р розмірі не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;
 • доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку;
 • доглядають за дітьми до 6 років за висновком ЛКК;
 • за хворими дітьми, яким не встановлено інвалідність;
 • за особою з інвалідністю І групи;
 • за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу;
 • за дитиною з інвалідністю до досягнення нею 18 річного віку;
 • за особами 80 річного віку;
 • особи які надавали соціальні послуги.
 1. особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги здійснили купівлю чи оплатили послуги на суму , яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. грн.;
 2. у власності є друга квартира ( незалежно від площі);
 3. у власності є більше одного транспортного засобу з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа);

Наявність (відсутність) у власності членів сім’ї транспортних засобів зазначається у декларації.

Якщо у складі сім’ї є непрацюючі працездатні особи які були зареєстровані в центрі зайнятості менше 3 місяців, або які (за яких) не сплачено мінімального розміру ЄСВ сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховується дохід, допомога на дітей одиноким матерям призначається:

Не більше ніж на два шестимісячних періоди, якщо

- у складі сім’ї є особа з інвалідністю, згідно з висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду;

- відсутність доходів у зв’язку з тривалою хворобою;

ДСД малозабезпеченим сім’ям за таких умов призначається не раніше ніж через 6 місяців після завершення виплати такої допомоги.

На один шестимісячний період, якщо сім»я є багатодітною або у складі малозабезпеченої сім’ї є одинока мати, що не перебуває у шлюбі і звернулася за призначенням допомоги у липні-грудні 2020 року.

Якщо непрацююча працездатна особа працевлаштувалася самостійно у шестимісячному періоді отримання допомоги до сукупного доходу сім’ї при призначенні допомоги на наступний шестимісячний період враховується лише 50% доходу отриманого у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення) або доходу від підприємницької діяльності. Ця норма застосовується одноразово при наступному зверненні за призначенням допомоги.

Якщо непрацююча працездатна особа перебуває на обліку в ЦЗ більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховується доходи та в 6 місячному періоді отримання допомоги не працевлаштувалася, розмір такої допомоги при наступному зверненні зменшується на 50%, на наступний період зменшується на 75%. Така допомога при наступному зверненні призначається не раніше ніж через 6 місяців після завершення її виплати.

Для виходу малозабезпеченої сім»ї із складних життєвих обставин за рекомендацією органу соціального захисту населення непрацюючій працездатній особі з числа членів сім’ї, яка бажає провадити підприємницьку діяльність, центром зайнятості може бути надана допомога на здобуття економічної самостійності.

Виплата призначеної соціальної допомоги припиняється:

- якщо малозабезпеченою сім»єю подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на допомогу та на визначення її розміру, з місяця, що настає за місяцем в якому виявлено порушення.  На наступний строк державна соціальна допомога може бути призначена не раніше ніж через 6 місяців, починаючи з першого числа місяця виявлення порушення;

- якщо реєстрацію особи як безробітної припинено з причин передбачених абзацами 16 ( крім самостійного працевлаштування), 18-21 підпункту 1, пунктами 2 та 3 пункту 30 Порядку реєстрації безробітних, з місяця наступного за місяцем, у якому надійшла інформація з ЦЗ;

- у разі виявлення, що непрацююча працездатна особа, яка не доглядала за 80 річною особою, або не надавала соціальні послуги з догляду у зв’язку із перебуванням за кордоном сукупно більше 60 днів протягом отримання державної соціальної допомоги, - з місяця, наступному за місяцем, у якому надійшла інформація від Держприкордонслужби.

Для призначення допомоги на запит управління у п’ятиденний строк з дня його отримання подаються:

- відомості про доходи осіб та сплату ЄСВ з реєстру застрахованих осіб ПФ;

- відомості про доходи осіб з реєстру платників податків ДПС;

- інформація про наявність транспортних засобів – уповноваженим органам МВС;

- реквізити документів, що посвідчують особу, громадянство – ДМС;

- відомості про перетин державного кордону – Держприкордонслужбою;

- відомості з реєстру речових прав про майновий стан;

- перевірка належності фізичних – осіб підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування до першої-третьої групи платників ЄП – з реєстру платників єдиного податку.

Рішення про призначення державної соціальної допомоги або про відмову в її призначенні приймається органом соціального захисту населення протягом 10 календарних днів з дня подання заяви.

Якщо малозабезпеченою сім’єю приховано або подано недостовірні дані про доходи та майновий стан, внаслідок чого надміру виплачено кошти, органи соціального захисту населення:

 • визначають обсяг надміру виплачених коштів;
 • повідомляють уповноваженому представнику сім’ї про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення.

У разі неможливості добровільного повернення або утримання надміру  виплачених сум державної соціальної допомоги такі суми стягуються в судовому порядку.

 

26.06.2020

Проведено засідання комісії з надання  матеріальної допомоги мешканцям  району, які опинилися у складних життєвих обставинах

26 червня 2020 року під головуванням голови комісії,  першого заступника голови Городнянської районної державної адміністрації Ігоря Беребери проведено засідання комісії з надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

На засіданні було розглянуто 5 звернень щодо надання одноразової допомоги.

 Комісією прийнято рішення  надати матеріальну допомогу громадянам за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 10000 гривень.

07.05.2020

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям для осіб,

які були звільнені під час карантину та зареєструвались в центрі зайнятості як безробітні

Постановою № 329 затверджено зміни до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003№ 250, якими змінено підхід розрахунку сукупного доходу сім’ї при визначенні права на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям для осіб, які були звільнені під час карантину та зареєструвались в центрі зайнятості як безробітні.

На період карантину на один місяць після дати його відміни для призначення соціальної допомоги для осіб, які у періоді, за який враховуються доходи, отримували допомогу по безробіттю, до середньомісячного сукупного доходу враховується:

для осіб, зазначених у частині першій статті 22 Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”  – дохід у розмірі призначеної допомоги по безробіттю без урахування сум отриманої заробітної плати у попередніх місяцях;

для осіб, зазначених у частині другій статті 22 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”,  – дохід у розмірі призначеної допомоги по безробіттю, а за місяці, в яких відсутні доходи – дохід у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.

Після закінчення карантину для осіб, які у періоді, за який враховуються доходи, отримували допомогу по безробіттю, до середньомісячного сукупного доходу враховується:

за кожний місяць отримання допомоги у розмірі, меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - дохід у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи;

за кожний місяць отримання допомоги у розмірі, більшому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - фактично отримані доходи;

за кожний місяць, у якому відсутні доходи, - дохід у сумі трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.

 

05.05.2020

Допомога на дітей фізичним особам-підприємцям

     Кабінетом Міністрів України 22 квітня 2020 року затверджено Порядок виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.

    Допомога призначається і виплачується фізичним особам-підприємцям які сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

    Допомога на дітей призначається на період карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19”, та на один місяць після дати його відміни одному з батьків (опікуну) на кожну дитину до досягнення нею 10 річного віку (включно) у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 року, і виплачується щомісяця за повний місяць.

   Для дітей віком від 0 до 6 років розмір допомоги становить 1779 грн., від 6 до 10 років – 2218 грн.

   Допомога на дітей призначається з місяця звернення за допомогою.

   Для призначення допомоги на дітей заявник подає/надсилає органу соціального захисту заяву у паперовій або електронній формі із зазначенням рахунка в установі уповноваженого банку та документи/відомості у паперовій або електронній формі.

   До заяви додаються такі документи:

- копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

- довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

- копію рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

    У сільській місцевості прийняття заяв з необхідними документами для призначення допомоги на дітей і передачу їх відповідним органам соціального захисту населення здійснюють особи, уповноважені виконавчими комітетами сільських рад.

    Перевірка належності фізичної особи-підприємця до першої або другої групи платників податку проводиться органом соціального захисту населення з використанням даних з Реєстру платників єдиного податку.

    Допомога не призначається на дітей, на яких виплачується компенсація послуги “муніципальна няня”. 

 

07.04.2020

Продовження строку виплати державної соціальної допомоги та пенсії, особам яким вона була призначена раніше

Верховною Радою України 30.03. 2020 року прийнято Закон України  ,,Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-2019)’’ № 540-ІХ,  яким, зокрема,  внесено зміни до законів України ,,Про державну  соціальну допомогу  особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю’’,  ,,Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю’’, ,,Про державну допомогу сім’ям з дітьми’’, ,,Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям’’ та ,,Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування’’.

На період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної  хвороби ( СOVID-19), передбачених карантином, Законом врегульовано, зокрема питання продовження строку виплати державної соціальної допомоги та пенсії, особам яким вона була призначена раніше:

малозабезпеченим сім’ям без подання необхідних документів, з подальшим проведенням перерахунку розміру виплаченої державної соціальної допомоги на підставі заяви та необхідних документів, поданих після закінчення терміну дії зазначених заходів;

сім’ям з дітьми протягом встановленого періоду здійснення заходів та один  місяць після дати його завершення;

особам з інвалідністю з дитинства або на дітей з інвалідністю, а також особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, у випадку пропуску строку переогляду МСЕК та ЛКК про встановлення інвалідності, з подальшим проведенням перерахунку розміру виплаченої державної соціальної допомоги / пенсії на підставі заяви та результатів переогляду особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю.

Також Законом передбачено продовження виплати внутрішньо переміщеним особам соціальних виплат ( пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів  державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування), призначених до періоду встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни.

На виконання вищезазначеного Закону,  Мінсоцполітики розроблено проект  постанови КМУ ,,Деякі питання надання державної соціальної допомоги’’, який дасть можливість на відповідний період, здійснювати, зокрема призначення, перерахунок і виплату щомісячної  грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.          

 

Увага! Особливості роботи в умовах карантину районного управління соціального захисту

19 березня 2020

Управління соціального захисту населення Городнянської райдержадміністрації повідомляє, що установа  штатно працює із введенням  відповідних обмежень щодо прийому громадян.

Одночасно інформуємо щодо можливості подання заяв та документів на призначення субсидій, допомоги при народженні дитини в електронному вигляді.

Через відділення поштового зв’язку приймаються заповнені заяви та декларації для оформлення житлових субсидій.

Для інформування громадян та надання роз’яснень діючого законодавства, без необхідності особистого відвідування управління, працює телефон «гарячої лінії» (04645) 2-16-11 та мобільний телефон 0973495309. Е-mail: [email protected]

26.02.2020

Проведено засідання комісії з надання  матеріальної допомоги мешканцям  району, які опинилися у складних життєвих обставинах

26 лютого 2020 року під головуванням голови комісії, заступника голови Городнянської районної державної адміністрації Тетяни Захарченко проведено засідання комісії з надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

На засіданні було розглянуто 5 звернень  щодо надання одноразової допомоги.

 Комісією прийнято рішення  надати  матеріальну допомогу громадянам за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 7000 гривень.

22.01.2020

Розміри державних допомог на 2020 рік

 

Верховною Радою України прийнято Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Статтею 7 передбачено, що у 2020 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2020 року - 2027 гривні, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 гривень, з 1 липня - 1 859 гривень, з 1 грудня - 1 921 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218 гривень, з 1 липня - 2318 гривень, з 1 грудня - 2395 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2020 року - 2102 гривня, з 1 липня - 2197 гривень, з 1 грудня - 2270 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року - 1638 гривень, з 1 липня - 1712 гривні, з 1 грудня - 1769 гривень.

 

 У 2020 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:

 

 

2020 рік

з січня

з липня

з грудня

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами (за повний місяць)

 

   525,50 грн.

    549,25 грн.

   567,50 грн.

Допомога при народженні дитини

41 280,0

одноразова виплата:

10 320,0

щомісячна виплата: 3 роки

860,00

 

Допомога на дітей одиноким матерям

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім "і в розрахунку на одну особу за попередні шість місяиів

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

1 779

1859

1921

 

максимальний

 від 6 до 18 років

2218

2318

2395

 

максимальний

             від 18 до 23 років

2102

2197

2270

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

3558

3718

3842

від 6 до 18 років

4436

4636

4790

 

                                    2020 рік

з січня

з липня

з грудня

 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

 

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% ТІМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім "і в розрахунку на одну особу за попередні шість місяиів

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

        889.50

        929.50

     960.50

від 6 до 18 років

        1109

       1159

     1197.5

Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

   4447.50

        4647.50

      4802.50

від 6 до 18 років

    5545

        5795

      5987.50

від 18 до 23 років

    5255

        5492.50

      5675

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок

психічного розладу

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць

2027

2118

2189

2. Статтею 9 вищезазначеного закону установлено, що у 2020 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 25 відсоток, для дітей з 1 січня 2020 року - 85 відсотків, з 01 липня 2020 року 130 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2020 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.з

З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2019 році становитимуть:

 

з січня

з липня

з грудня

для працездатних осіб (25 % ПМ для працездатних осіб)

      525,50

     549,25

   567,50

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%)

       1638

      1712

    1769

для дітей віком:

       85 + 10%

130 + 10%

130 + 10%

до 6 років

1 663,37

     2658,37

      2747,03

під 6 до 18 років

2073,83

     3314,74

    3424,85

від і 8 до 23 років (за умови навчання)

    1 965,37

     3141,71

     3246,10

Доплата на дітей віком від:

 

 

 

Ода 13 років

250

13 до 18 років

500

 

 

3. Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2020 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2019 рік" з урахуванням норм Закону України від 03.10.2017 року № 2148-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» та постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (зі змінами):

   Державна соціальна допомога

з січня

з липня

з грудня

інвалідам з дитинства 1 групи підгрупи А з надбавкою на догляд

3364,60

3516,40

3633,30

інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

2457

2868

2653,50

інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду 3 надбавкою на догляд

1 638

1 712

 1769

інвалідам з дитинства III групи, одиноким інвалідам з дитинства III групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1 638

1712

1 769

на дітеи-інвалідів

1 638

1712

1 769

на дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд

2925,60

3054,40

3159,30

на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд

/

2036,10

2127,90

2198,80

на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на

ДОГЛЯД

3364,60

3516,40

3633,30

на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

 

2255,60

2357,40

2435,80

21.01.2020

Постановою Кабінету Міністрів України № 1123 від 27 грудня 2019 р. внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, якими передбачено, що громадянам, які одержували житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та на оплату житлово-комунальних послуг і у яких

( за даними управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг) відсутня заборгованість, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг у наступному календарному році призначається у грошовій готівковій формі.

З 01 січня 2020 року можна отримати пільги на житлово-комунальні послуги готівкою

 

Кабінет Міністрів України скасував обмеження монетизації пільг з оплати за житлово-комунальні послуги.

Особи, які мають право на пільги з оплати за житлово-комунальні послуги відповідно до чинного законодавства, з 01 січня 2020 року зможуть у будь-який час перейти на грошову готівкову форму отримання пільг.

Для того щоб отримати пільгу готівкою необхідно подати відповідну заяву до управління соціального захисту населення, зазначивши реквізити особового рахунку, відкритого у банківській установі або поштового відділення.
 

За інформацією управління соціального захисту населення

Архів