23 жовтня 2018

Городнянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

15100, м.Городня, вул Троїцька, 8

тел. (04645) 2 17 40

[email protected]

Начальник Полегенько Оксана Михайлівна 

Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області

***

21.11.2018 року

***

«Он-лайн будинок юстиції» – зручний сервіс для кожного українця!

Проект Міністерства юстиції «Он-лайн будинок юстиції» тепер доступний для кожного українця. Послуги Міністерства юстиції можна отримати лише за 3 кліки мишки, зайшовши  на сайт сервісу: https://online.minjust.gov.ua/

«Он-лайн будинок юстиції» - це можливість не виходячи з власного будинку :

  • повторно отримати документи у сфері реєстрації актів цивільного стану;
  • зареєструвати або ліквідувати фізичну особа підприємця;
  • зареєструвати громадське об’єднання або засіб масової інформації;
  • отримати дані про електронний цифровий підпис;
  • отримати інформацію з усіх реєстрів Мін’юсту.

«Ще одна новація – соціальний ліфт, де кожен український юрист може залишити свою анкету і вона буде автоматично вноситися в пропозиції із заповнення вільних вакансій в системі юстиції. Також тут можна скористатися послугою «СМС-Маяк», яка передбачає можливість отримання інформації щодо будь-яких змін в реєстрах бізнесу й нерухомості щодо твого майна».

Задля зручності користувачів на порталі сервісу розміщена інструкція з отримання кожної запропонованої послуги, а також є опція «залишити відгук».

 

 

ПОРЯДОК ЗМІНИ ІМЕНІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

У статті 28 Цивільного кодексу України вказано, що ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить. Стаття 148 Сімейного кодексу України передбачає зміну прізвища дитини її батьками. У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла 7 років.

У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла 7 років, змінюється за її згодою. У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла 7 років. Коли один із батьків заперечує щодо зміни прізвища дитини, спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. Згідно статті 295 Цивільного кодексу України, фізична особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та власне ім’я. Заяви про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) (далі – імені) громадян України, які проживають на території України, приймає, розглядає, а також веде їх облік відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем їх проживання; а громадян України, які постійно проживають за кордоном, - дипломатичне представництво або консульська установа України, в якій вони перебувають на постійному консульському обліку. Заява про зміну імені подається у письмовій формі за умови пред’явлення паспорта громадянина України, а у разі, коли заявник постійно проживає за кордоном, – за умови пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Для зміни імені фізичної особи, яка досягла чотирнадцятирічного віку, разом із відповідною заявою подається заява у письмовій формі батьків (одного з батьків – у разі, коли другий помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері) чи піклувальника про надання згоди на зміну імені. Заява про надання згоди батьків (одного з батьків) або піклувальника на зміну імені зазначеної особи може подаватися ними особисто, а у разі, коли заява через поважну причину не може бути подана особисто одним із батьків, така заява, нотаріально засвідчена або прирівняна до нотаріально засвідченої, від його імені може бути подана другим із батьків.

До заяви про зміну імені додаються: – свідоцтво про народження заявника; – свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі); – свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано); – свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей); – свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено; – фотокартка заявника; – квитанція про сплату державного мита. Під час подання заяви про зміну імені відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України попереджає заявника про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон та інших документів у разі зміни імені. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України, які прийняли заяву про зміну імені, перевіряють відомості, зазначені у заяві та в документах, що додаються до неї. Для підтвердження достовірності поданих заявником документів відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про зміну імені, додає до зазначених документів копії відповідних актових записів цивільного стану або витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Заява про зміну імені відділом державної реєстрації актів цивільного стану розглядається у тримісячний строк із дня її подання. Заява про зміну імені дипломатичним представництвом або консульською установою України розглядається у шестимісячний строк із дня її подання. Строк розгляду заяви про зміну імені може бути зупинено у разі потреби у поновленні та внесенні відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану надсилає необхідні матеріали до територіального органу Національної поліції за місцем проживання заявника для надання висновку про можливість зміни імені. За результатами відповідної перевірки, яка проводиться безоплатно, територіальний орган Національної поліції у місячний строк готує та надсилає висновок про можливість зміни імені разом із усіма матеріалами до відділу державної реєстрації актів цивільного стану чи через МЗС до відповідного дипломатичного представництва або консульської установи України. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України на підставі документів про зміну імені та висновку територіального органу Національної поліції про можливість зміни імені готує висновок про надання дозволу на зміну імені або відмову в його наданні та надсилає заявникові.

Підставами для відмови у наданні дозволу на зміну імені є: - здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом; - наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку; - офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника; - подання заявником неправдивих відомостей. Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути в установленому порядку оскаржена у суді. У разі надання дозволу на зміну імені заявник у тримісячний строк може звернутися для державної реєстрації зміни імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України, які складають актовий запис про зміну імені.

Якщо заявник без поважних причин у зазначений строк не звернувся до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України для державної реєстрації зміни імені, дозвіл на зміну імені втрачає силу. Державна реєстрація зміни імені громадян України, які проживають на території України, проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану після сплати заявником державного мита. Державна реєстрація зміни імені громадян України, які постійно проживають за кордоном, проводиться дипломатичним представництвом або консульською установою України після сплати заявником консульського збору. У разі звільнення заявника в установленому законодавством порядку від сплати державного мита або консульського збору він повинен пред’явити відповідний документ, що підтверджує таке право. Під час державної реєстрації зміни імені відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України видає заявникові свідоцтво про зміну імені.

Після державної реєстрації зміни імені відділом державної реєстрації актів цивільного стану у паспорті громадянина України, а дипломатичним представництвом або консульською установою України у паспорті громадянина України для виїзду за кордон робиться відмітка про те, що паспорт у зв’язку зі зміною імені підлягає обміну протягом місяця. Державна реєстрація зміни імені не тягне за собою внесення змін до актових записів цивільного стану, складених стосовно особи, яка змінила ім’я, та її малолітніх і неповнолітніх дітей, крім передбачених законом випадків, а також повнолітніх дітей. У разі внесення змін повторно видаються свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану. Раніше видані свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану анулюються та знищуються в установленому порядку.