26 січня 2018

Відділення Національної служби посередництва і примирення 
в Чернігівській області


Адреса: 14000, м. Чернігів, вул. П`ятницька,39, кімн. 909 
Телефони: 67-52-98, 77-62-77 (факс) 
Адреса електронної пошти[email protected] 
Адреса веб-сайтуwww.nspp.gov.ua 
Керівництво відділення: 
Начальник -  Дєдіков Олександр Георгійович

Заступник начальника відділення – завідувач сектора правового забезпечення - Максименко Марина Віталіївна  

Національна служба посередництва і примирення (НСПП) - постійно діючий державний орган для врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), утворений Указом Президента України відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Основними завданнями НСПП є:

- сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів, що виникли між ними;

- прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню;

- здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

- забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних  та трудових відносин;

- здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

- підвищення рівня культури учасників соціально-трудових відносин.

15.09.2020 року

Задля збереження стабільності.

14.07.2020 року

Задля збереження соціальної стабільності на Чернігівщині.

15.04.2020 року 

Пропонуємо завчасно звертатись до Відділення за сприянням для оперативного здійснення спільних заходів по локалізації ймовірних конфліктних ситуацій

13.06.2019 року  

До уваги трудових колективів!

09.06.2019 року 

Відділення НСПП на варті забезпечення стабільності стану соціально-трудових відносин Чернігівщини

05.06.2019 року 

До уваги зацікавлених сторін соціального діалогу!

19.03.2019 року

Національна служба посередництва і примирення - на захисті ваших трудових прав

20.02.2019 року

Здійснюється оцінка відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні

Прийнятий в грудні 2010 року Закон України “Про соціальний діалог в Україні” (далі – Закон), визначає правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою вироблення та реалізації державної соціально-економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві. Цей Закон регулює не тільки питання соціального діалогу, але й встановлює рамки та процедуру колективних переговорів і регламентує порядок створення та діяльності Національної тристоронньої, галузевої (міжгалузевої) тристоронньої або двосторонньої соціально-економічних рад. Необхідно підкреслити, що прийняття цього Закону свідчить про зацікавленість керівництва країни в багаточисельних, сильних та відповідальних партнерах соціального діалогу, що можуть активно сприяти захисту соціально-трудових прав та інтересів громадян.

На виконання Закону, відділенням НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) здійснюється оцінка відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.

Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців затверджений наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року №73. Здійснення заходів щодо виконання зазначеного Порядку на територіальному рівні забезпечує створена Комісія Відділення, до складу якої входять представники Головного управління статистики в області та Відділення.

Підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється один раз на п’ять років. Слід зазначити, що відповідно пункту 3 статті 4 Закону для участі у колективних переговорах з укладення колективних договорів і угод в тристоронніх або двосторонніх органах, склад суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців визначається за критеріями репрезентативності і не потребує додаткового визнання з боку інших сторін соціального діалогу.

Тому, у зв’язку із закінченням дії термінів підтвердження репрезентативності деяких суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців та проходження оцінки вперше, пропонуємо звертатися до Відділення.

Консультації та роз'яснення можна отримати за телефоном: (0462) 77-62-77 або безпосередньо у відділенні НСПП в Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька 39, к. 909.

Працює "гаряча" телефонна лінія
відділення Національної служби посередництва і примирення
в Чернігівській області

З метою збереження соціальної стабільності у трудових колективах області, оперативного вирішення проблемних питань, що виникають між найманими працівниками та роботодавцями, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), страйків та інших акцій соціального протесту, у відділенні Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області працює "гаряча" телефонна лінія (77-62-77), на яку можна звернутися для отримання кваліфікованої правової допомоги з питань трудового законодавства, законодавства про колективні трудові спори, у т.ч. в разі порушень прав і законних інтересів найманих працівників щодо:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;

в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

г) невиконання вимог законодавства про працю.

"Гаряча" телефонна лінія відділення Національної служби посередництва і примирення працює з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17:00 год.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"


 

Запрошуємо до співпраці!

Виконуючи свої повноваження щодо сприяння поліпшенню стану соціально - трудових відносин в регіоні, основні зусилля відділення НСПП спрямовані на:

• запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

• забезпечення своєчасного приведення у правове русло стихійних проявів протестної поведінки найманих працівників і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), що виникають на підприємствах, в установах та організаціях;

• здійснення посередництва і проведення запобіжних процедур примирення;

• вивчення, виявлення та узагальнення причин виникнення конфліктогенних ситуацій, підготовку відповідних рекомендацій, пропозицій, надання консультаційної допомоги заінтересованим сторонам соціально-трудових відносин;

• залучення потенціалу всіх причетних представницьких органів заради вироблення взаємоприйнятних рішень по усуненню дестабілізаційних чинників, що виникають між сторонами соціально-трудових відносин;

• налагодження ефективної взаємодії, в межах компетенції, з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об”єднаннями профспілок і роботодавців в частині організації і вжиття спільних заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

• популяризації та роз”ясненню законодавчих і нормативно правових актів НСПП, спрямованих на сприяння поліпшенню соціально – трудових відносин, запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

У разі виникнення передумов соціальної напруги у трудових колективах підприємств, установ, організацій області (незалежно від форм власності і організаційно-правових форм господарювання) з питань порушення законодавства про працю, виконання колективних договорів, угод, за сприянням у вирішенні розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями та соціального захисту працюючих, до відділення НСПП мають право звертатися як сторони конфлікту, так і органи влади, заінтересовані у стабілізації стану соціально-трудових відносин на відповідній території. Спеціалістами відділення НСПП будуть надані необхідні юридичні консультації з метою сприяння вирішенню кожної конкретної проблемної ситуації.

Інформаційні матеріали

30.11.2018  року 

Заборона проведення акцій протесту!

Відповідно до ст. 44 Конституції України ті, хто працюють, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Порядок здійснення права на страйк встановлюється Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або роботодавець чи уповноважений ним орган (представник) ухиляється від примирних процедур або не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області інформує, що у зв’язку з введенням воєнного стану на території Чернігівської області з 09 год. 00 хв. 28 листопада 2018 року, згідно ч.1, п.8 ст.8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та ст. 24 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), забороняється проведення страйків, масових зібрань та акцій.

У разі оголошення надзвичайного стану Верховна Рада України або Президент України можуть заборонити проведення страйків на строк, що не перевищує 1 місяця. Подальша заборона має бути схвалена спільним актом Верховної Ради України і Президента України. У разі оголошення воєнного стану автоматично настає заборона проведення страйків до моменту його відміни.

Звертаємося до трудових колективів підприємств, установ та організацій області щодо дотримання вимог чинного законодавства та недопущення проведення зазначених заходів.

В разі необхідності отримання відповідних роз’яснень, пропонуємо звертатися до відділення НСПП за тел. (0462) 77-62-77.

 

Відділення НСПП в Чернігівській області

 

20.09.2018 року

Національна служба посередництва і примирення стоїть на захисті працюючих

 

Вже майже 20 років виконує свої повноваження Національна служба посередництва і примирення (далі – НСПП) – постійно діючий державний орган, створений Президентом України, метою і завданням якої є сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному вирішенню, здійснення посередництва під час вирішення таких спорів.

В областях діють її структурні підрозділи – відділення НСПП. Виходячи із результатів роботи відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) та прогнозу можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), домінуючими конфліктогенними чинниками, які викликали і продовжують створювати підґрунтя для виникнення розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями слід віднести: наявність заборгованості із заробітної плати (в т.ч. минулих років); порушення термінів її виплати; недотримання термінів підвищення тарифних ставок і окладів відповідно до законодавства; практика введення режиму неповного робочого часу; скорочення працюючих, невиконання положень колективних договорів тощо.

Враховуючи зазначене, Відділення сприяє стабілізації соціально-трудових відносин, що виникають між найманими працівниками та роботодавцями. В разі недосягнення злагоди між ними виникають розбіжності, конфліктні ситуації та колективні трудові спори.

З метою вивчення причин ускладнень взаємовідносин між найманими працівниками та роботодавцями, врегулювання конфліктних ситуацій та розгляду індивідуальних та колективних звернень працівників, спеціалісти Відділення проводять робочі зустрічі з представниками трудових колективів. У взаємодії із органами виконавчої влади всіх рівнів, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців та професійних спілок вони намагаються сприяти запобіганню виникнення спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення – допомогти досягненню згоди й взаєморозуміння в правовому полі.

Звертаємо увагу всіх зацікавлених сторін соціально-трудовий відносин, що у разі виникнення передумов конфліктних ситуацій, з метою їх локалізації, пропонуємо звертатися для отримання консультацій, роз’яснень за адресою Відділення: м. Чернігів, вул. П`ятницька 39, (9 поверх); телефон (0462) 77-62-77. Електронна адреса: dspp_chernigiv@ukr.net.

 

Інформація про Прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення КТС(к) у II півріччі 2018 року на Чернігівщині

Керуючись Положенням про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженим наказом НСПП від 09.06.2009 року №32, із врахуванням Концепції вдосконалення системи прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом НСПП від 28.05.2013 року №47, Методичних рекомендацій по застосуванню Методики аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом НСПП від 05.11.2009 року №65, відділенням НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) підготовлено Прогноз щодо можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у трудових колективах підприємств, установ і організацій Чернігівської області у IІ півріччі 2018 року.

Дане дослідження направлено на моделювання розвитку соціально-трудових відносин (далі – СТВ), окреслення можливих проблем, передбачення конфліктних ситуацій, здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (далі – ЗКТС(к)) та своєчасного врегулювання розбіжностей між сторонами СТВ.

Моніторинг проводився для здійснення прогнозування розвитку ключових соціально-трудових процесів Чернігівщини, а також попередження й усунення негативних тенденцій, що викликають напругу у трудових колективах області.

Узагальнені результати аналізу дають підстави стверджувати, що на даний час в області продовжують зберігати свою деструктивну дію наступні суб’єктивні фактори негативного впливу на стан СТВ:

• низький рівень оплати праці (у квітні 2018 р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області становила 6672 грн., що на 21,3% менша середньоукраїнського показника);

• існуюча заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій (за даними статистичної звітності, загальна її сума (з урахуванням економічно неактивних) на 01.05.2018 р. склала майже 17,5 млн.грн. Більше половин загальної суми припадає на економічно активні підприємства. Найбільші борги мають підприємства, установи, організації в містах Чернігові та Ніжині;

• наявне безробіття працездатного населення;

• порушення вимог законодавства про працю;

• тривала практика застосування на окремих підприємствах, установах та організаціях вимушеної неповної зайнятості, робота в умовах неповного робочого дня (тижня);

• незабезпечення роботодавцями належних умов праці, її охорони;

• тощо.

Зважаючи на наявність вищезазначених чинників ускладнення стану СТВ, Відділення прогнозує, що головними серед них, у другому півріччі 2018 року залишатимуться наявність хронічної заборгованості із заробітної плати найманим працівникам та несвоєчасна її виплата. Все це позначиться на розвитку взаємовідносин між зацікавленими сторонами соціального діалогу.

Враховуючи результати прогнозну розвитку СТВ, ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(к)) на підприємствах, в установах, організаціях області у першому півріччі 2018 року, Відділенням в межах визначених повноважень здійснювалися дії упереджувального характеру у співпраці з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями профспілок, роботодавців, позаштатними інституціями НСПП тощо. Завдяки цьому вдалося послабити напругу, попередити виникнення КТС(к) та проведення акцій соціальних протестів в установах та закладах освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства районів (міст) області та в галузях добувної та переробної промисловості.

Проведений Відділенням аналіз підтвердив, що хронічна заборгованість із виплати заробітної плати працюючим та порушення термінів виплати поточної заробітної плати упродовж багатьох років залишаються основними причинами ускладнення стану СТВ. Нарощування боргу в різних сферах економіки Чернігівщини свідчить про те, що даний чинник і надалі буде негативно впливати на відносини між найманими працівниками та роботодавцями незалежно від виду економічної діяльності підприємства, а рівень конфліктогенності у трудових колективах визначатиметься лише вагомістю стримуючих факторів.

Враховуючи зазначене, Відділення прогнозує можливість подальшого ускладнення СТВ на підприємствах добувної та переробної промисловості, що спричинено негативною динамікою розвитку промислового виробництва, недостатнього технічного переоснащення та зниження попиту на продукцію, її сезонний характер.

Впродовж досліджуваного періоду відносини між сторонами СТВ на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства відзначались підвищеним рівнем конфліктогенності. Це спричинено, перш за все, недостатнім конкурентним середовищем у галузі надання житлово-комунальних послуг, нестачею обігових коштів для розвитку і оновлення виробничої бази та недостатньою якістю послуг, що надаються. Всі ці фактори в прогнозному періоді можуть призвести до виникнення дестабілізаційних чинників, які можуть негативно позначитися на стані підприємств та спричинити загострення стан СТВ.

Соціально-економічне становище в установах, організаціях та закладах бюджетної сфери (освіта, охорона здоров’я), у II півріччі 2018 року значною мірою будуть визначатися подальшою політикою держави у сфері децентралізації та створення об`єднаних територіальних громад.

Затримки з виплати заробітної плати (головний чинник дестабілізації стану СТВ), в першу чергу, пов’язані з обмеженістю місцевих бюджетів, їх незбалансованістю, а також тим, що обсяги субвенцій, дотації з державного бюджету на утримання закладів охорони здоров’я та освіти не враховують реальну їх потребу в коштах, що призводить до виникнення соціальної напруженості та незадоволення у трудових колективах.

Узагальнюючи існуючі на сьогодні соціально-економічні труднощі та характер розвитку СТВ галузей, підприємств, установ та організацій області, дають підстави прогнозувати Відділенню в другому півріччі 2018 року ймовірне подальше їх погіршення в окремих трудових колективах, де стан СТВ буде залишатися напруженим, а в ряді випадків – складним, що може змусити найманих працівників вступати у КТС(к), а також вдаватися до різних форм акцій соціального протесту.

За Прогнозними висновками Відділення, можливе виникнення ускладнень СТВ:

на виробничому рівні:

- в галузі добувної і переробної промисловості;

- в сфері житлово-комунального господарства;

- в бюджетній сфері (освіта, охорона здоров’я).

на територіальному рівні:

- в містах Чернігів, Ніжин.

У відповідності до меж визначених повноважень, зусилля Відділення у прогнозований період, як і раніше, будуть направлені на подальше забезпечення реалізації на території області основних завдань, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року №1258/98 із наступними змінами і доповненнями, Положенням про відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області, затвердженим наказом НСПП від 11 листопада 2016 року №147, і спрямованих на збереження соціальної стабільності і соціальної безпеки у трудових колективах підприємств, установ та організацій Чернігівщини.

===========================================================

Терміни і поняття, які можуть застосовуватися в процесі організаційного забезпечення заходів щодо врегулювання колективних трудових спорів(конфліктів)

Національна служба посередництва і примирення (далі – Служба) утворена Указом Президента України, як єдиний постійно діючий державний орган для врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі – Закон).

Головним завданням, покладеним на Службу державою, є сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин (далі – СТВ), запобігання виникненню та сприяння своєчасному вирішенню КТС(К), здійснення посередництва і примирення при вирішенні таких спорів, а також прогнозування їх виникнення.

З метою оперативного виконання своїх повноважень, в областях діють структурні підрозділи Служби – відділення Національної служби посередництва і примирення (далі – Відділення).

В процесі ускладнень стану СТВ та організаційного забезпечення заходів щодо сприяння вирішенню КТС(К), застосовуються певні терміни й поняття, визначені чинним законодавством.

Ускладнення стану соціально-трудових відносин – погіршення СТВ, що викликані суб’єктивними або об’єктивними чинниками економічного чи соціального характеру, що визначені у статті 2 Закону, які супроводжуються зростанням рівня протестної поведінки працівників та можуть призвести до виникнення КТС(К);

Чинники ускладнення стану СТВ – фактори, які призвели до погіршення стану соціально-трудових відносин, і були зумовлені однією з наступних причин:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

б) укладення чи зміна колективного договору, угоди;

в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

г) невиконання вимог законодавства про працю;

Підприємство — це самостійний суб'єкт господарювання, ство¬рений компетентним органом державної влади або органом міс¬цевого самоврядування чи іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійс¬нення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої госпо¬дарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами України.

Трудовий колектив підприємства – усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з підприємством. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні підприємством встановлюються статутом або іншим документом відповідно до вимог Господарського кодексу України, законодавства про окремі види підприємств, закону про трудові колективи.

Роботодавець – юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична особа-підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб.

Найманий робітник – це фізична особа, яка виконує роботу за наймом, уклала письмовий трудовий договір, контракт чи усну угоду з керівником підприємства будь-якої форми власності із визначенням умов трудової діяльності особи, за якою вона одержує обговорену при найманні оплату готівкою або в натуральному вигляді.

Строни КТС(К) на виробничому рівні – наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів, або первинна профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація та власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи представник.

На звернення представницького органу найманих працівників, профспілки, власника чи уповноваженого ним органу (представника) Відділення, в межах визначених повноважень:

• здійснює аналіз причин ускладнення СТВ;

• вивчає повноваження сторін СТВ, відповідність пропонованих вимог найманих працівників або профспілки положенням статей 2, 3 Закону;

• надає консультативну допомогу у формуванні вимог найманих працівників, профспілки, процедури їх утворення;

• готує пропозиції (рекомендації) щодо висунутих вимог.

Колективний трудовий спір (конфлікт) – це розбіжності, що виникли між сторонами СТВ, щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди, виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю.

Момент виникнення КТС(К) – дата, коли уповноважений представницький орган найманих працiвникiв, категорiї найманих працiвникiв, колективу працiвникiв або профспiлки одержав вiд роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв повiдомлення про повну або часткову вiдмову у задоволеннi колективних вимог i прийняв рiшення про незгоду з рiшенням роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв або коли строки розгляду вимог, передбаченi Законом, закiнчилися, а вiдповiдi вiд роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв не надiйшло.

Рішення про вступ у КСТ(К) (із зазначенням: причин його виникнення; переліком вимог найманих працівників або профспілки; сторін спору та їх юридичні адреси) орган, який представляє інтереси найманих працівників або профспілки зобов’язаний у триденний строк письмово поінформувати власника чи уповноважений ним орган (представника), місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцем знаходження підприємства, установи, організації а також Відділення.

Здійснення комплексного аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог передбачає:

1.1. Здійснення аналізу з правових питань:

- аналіз змісту вимог щодо відповідності їх до положень статті 2 Закону;

- аналіз вимог щодо визначення сторін КТС(К) відповідно до положень статті 3 Закону (згідно з компетенцією власника або уповноваженого ним органу (представника) щодо вирішення цих вимог);

- аналіз відповідності формування і затвердження вимог положенням статті 4 Закону;

- аналіз правової обґрунтованості вимог із визначенням законодавчих та нормативно-правових актів, які було порушено власником або уповноваженим ним органом (представником), що спричинило виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин;

- аналіз дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників власником або уповноваженим ним органом (представником) та надання ним разом з прийнятим рішенням соціально-економічного обґрунтування положень статті 5 Закону;

- аналіз щодо наявності або відсутності факту неможливості розгляду та вирішення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) до вирішення іншої справи, що розглядаються в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.

1.2. Здійснення аналізу з питань аналітично-інформаційної діяльності:

- збір і опрацювання статистичної інформації стосовно вимог, висунутих найманими працівниками, профспілкою для їх порівняння, класифікації за змістом, характером, динамікою, за можливими засобами та термінами їх задоволення;

- соціально-економічний аналіз вимог тощо.

Результати здійсненого Відділенням аналізу з правових питань вимог, висунутих найманими працівниками, профспілкою подаються до НСПП разом з відповідним поданням щодо реєстрації КТС(К).

Вимоги, висунуті найманими працівниками, профспілкою відповідно до положень статей 2, 3, 4, 5 Закону, підлягають реєстрації згідно з пунктами 2, 3 та підпунктом 7.1 пункту 7 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом НСПП від 25.03.2014 року №21.

В подальшому, послідовність розгляд і вирішення КТС(К) регламентується визначеним порядком у відповідності до положень статей 7-16 Закону.

Відділення, згідно до вимог чинного законодавства, координує дії сторін СТВ та здійснює посередництво в реалізації комплексу заходів, спрямованих на сприяння вирішення КТС(К).

===========================================================

Основні напрями діяльності відділення НСПП в Чернігівській області

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області є структурним підрозділом Національної служби посередництва і примирення – постійно діючого державного органу для врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), утвореного Президентом України відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством, головним завданням відділення НСПП є:

- сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин;

- запобігання виникненню та сприяння своєчасному вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів);

- здійснення посередництва і примирення при вирішенні таких спорів (конфліктів);

- прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

Виходячи із результатів діяльності відділення НСПП за 2017 рік, прогнозу стану соціально-трудових відносин на І півріччя 2018 року в трудових колективах підприємств, організацій та установ, розташованих на території області, відділення НСПП приділяє в роботі особливу увагу організації:

- налагодження більш плідної взаємодії, в межах компетенції, з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок та роботодавців;

- вивчення, виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), підготовки відповідних пропозицій, рекомендацій, надання консультативної допомоги зацікавленим сторонам трудових відносин;

- використання потенціалу всіх причетних до конфліктних ситуацій органів, організацій та установ заради взаємоприйнятних для сторін рішень по розв’язанню розбіжностей на доконфліктній стадії;

- активізації на місцях правового всеобучу представників найманих працівників, власників або уповноважених ними осіб з питань цивілізованого вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин в трудових колективах підприємств, організацій та установ області;

- популяризації та роз’ясненню законодавчих і нормативно-правових актів НСПП з питань здійснення примирних процедур у процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання їх виникненню через засоби масової інформації.

У випадку виникнення загострення стану соціально-трудових відносин у суб’єктів господарювання області просимо звертатися:

Адреса відділення НСПП в Чернігівській області: 14000 м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39.

Начальник відділення НСПП в Чернігівській області Дєдіков Олександр Георгійович

Заступник начальника відділення НСПП в Чернігівській області Максименко Марина Віталіївна, тел. 77-62-77.

===========================================================

Задля збереження соціальної стабільності на Чернігівщині

Відділення Національної служби посередництва і примирення відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», в процесі виконання визначених завдань, значну увагу приділяє моніторингу стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях області з метою вжиття заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), акцій протесту (в т.ч. страйків).

Враховуючи висновки прогнозних даних на перше півріччя поточного року викликає занепокоєння, на даний час, соціальне становище в трудових колективах закладів освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, Домінуючим фактором дестабілізації стану соціально-трудових відносин, безпосередньою причиною можливого виникнення розбіжностей залишається заборгованість із виплати заробітної плати через порушення ст.115 КЗпП України, ст.24 Закону України «Про оплату праці» ст.10 Закону України «Про колективні договори і угоди», ст.57 Закону України «Про освіту».

У зв’язку із зазначеним, відділення НСПП пропонує об’єднати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих органів, профспілок та роботодавців з метою забезпечення виконання завдань Уряду України, спрямованих на реалізацію державної та регіональної політики по ліквідації боргів із заробітної плати та соціального захисту працюючих.

У разі виникнення проблемних питань в трудових колективах підприємств, установ, організацій області через порушення чинного законодавства про працю або колективних договорів (угод), відділення НСПП рекомендує завчасно звертатися за сприянням для оперативного здійснення заходів щодо локалізації конфліктних ситуацій та поліпшення стану соціально-трудових відносин.

Адреса відділення НСПП:

14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімната 909,

телефон: (0462)77-62-77

Е-mail: [email protected]