30 серпня 2017

Відділ ЖКГ, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля

15100, м. Городня, вул. Троїцька,10

(04645)2-15-67 ел. адреса:

[email protected]

Начальник Дуда Андрій Михайлович

 

21.01.2020

 

04.12.2019 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території зі зміною цільового призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на території Городнянського району.

1 Повна назву документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Детальний план території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на території Городнянського району.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Городнянська районна державна адміністрація

3. Передбачувана процедуру громадського обговорення:

а) Дата початку та строки здійснення процедури: відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки детального плану території, розпочато з дня його оприлюднення, а саме 12.12.2019 на сайті Городнянської районної державної адміністрації за посиланням (Звіт СЕО)   та триватиме до 14.01.2020.

б) Спосіб участі громадськості: громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або мотивовано їх відхиляє. Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: сектор містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  - Городнянська районна державна  адміністрація. Юридична адреса: 15100, Чернігівська область, м. Городня, вул. Троїцька, 10, e-mail: goradm_post.cg.gov.ua.

г) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Городнянська районна державна адміністрація. Юридична адреса: 15100, Чернігівська область, м. Городня, вул. Троїцька, 10, e-mail: goradm_post.cg.gov.ua.

Строки подання пропозицій починаючи з 12.12.2019 по  14.01.2020 року включно.

Контактна особа - завідувач сектору містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Дуда Андрій Михайлович, тел. (04645) 2-15-67, ел.почта: goradm_post.cg.gov.ua..

д) Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:           Городнянська районна державна  адміністрація. Юридична адреса: 15100, Чернігівська область, м. Городня, вул. Троїцька, 10, e-mail: goradm_post.cg.gov.ua.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку розмішується на сайті Городнянської районної державної адміністрації за посиланням  Звіт СЕО.

4) Транскордонні консультації - не вимагаються.

 

28.10.2019

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

детального плану території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на території Городнянського району.

1. Інформація про замовника:

Городнянська районна державна адміністрація

Юридична адреса: 15100, Чернігівська область, м. Городня,

вул. Троїцька, 10.  

e-mail: goradm_post.cg.gov.ua

2. Вид та ocновні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на території Городнянського району розроблений відповідно до розпорядження Городнянської районної державної адміністрації від 05 листопада 2018 року №1162 «Про розроблення детального плану».

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкта в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1- 14:2012 «Склад та зміст детального плану території» та визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Під час проектування детального плану враховано містобудівну документацію вищого рівня: «Схема планування території Чернігівської області», розроблена ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя, затверджена рішенням десятої сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради 28 вересня 2012 року, а також інші програми державного планування, такі як: Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки, затверджена рішенням обласної рада від 17.06.2014 року, Регіональна цільова Програма розвитку водного господарства Чернігівської області на період до 2021 року, затверджена рішенням обласної рада від 29.03.2013 року, Програма використання та охорони земель Чернігівської області на 2011-2020 роки, затверджена рішенням обласної рада від 25.03.2011 року, Стратегія сталого розвитку Чернігівської  області, затвердженої рішення двадцять п’ятої позачергової  сесії обласної ради шостого скликання 28 травня 2015 року.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’ектів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення pecypciв).

Ділянка детального плану території розташована на території Городнянської міської ради за межами населеного пункту м. Городня. Земельна ділянка вільна від забудови, більшість поверхні майданчику вкрита низькорослою трав’яною рослинністю. Загальна площа земельної ділянки – 39,0340 га, кадастровий номер земельної ділянки 7421410000:02:000:0263 (цільове призначення 01.03 - для ведення особистого селянського господарства).

Передбачається наступна планувальна структура території:

- Ділянка скловарної печі;

- Ділянка флоат-ванни;

- Ділянка відпалу та різання;

- Склад готової продукції;

- Цех залізничних потягів;

- Галерея сировини;

- Склад зберігання склобою;

- Галерея склобою;

- Силос запасу та зберігання склобою;

- Майданчик станції підготовки промислових газів;

- Азотна станція;

- Воднева станція;

- Майданчик з резервуарами для зберігання Н2;

- Майданчик для зберігання газу;

- Склад резервного палива (скраплений газ);

- Станція зворотного водопостачання;

- Артезіанські свердловини (3шт.);

- Водонапірна башта;

- Станція пожежного водопостачання;

- Адміністративно-побутовий корпус;

- Тепловозне депо;

- Стоянка вантажних автомобілів;

- Очисні споруди дощових та талих вод з резервуаром забруднених дощових та талих вод і резервуаром очищених дощових та талих вод;

- Очисні споруди господарсько-побутових стічних вод з резервуаром-накопичувачем очищених стічних вод.

Планувальними обмеженнями є межа зазначеної земельної ділянки, яка належить ТОВ «Сівер-промо», охоронні зони існуючих та запроектованих інженерних мереж, що проходять в безпосередній близькості до ділянки та об’єктів будівництва, а також, протипожежні, санітарні та інші нормативно встановлені розриви. Планувальні обмеження дозволяють організувати нормативі санітарно-захисні зони (встановлені відповідно до законодавства) для виробничих і складських об’єктів з урахуванням джерел виділення шкідливих речовин, шуму, вібрації,  тощо, а також зони санітарної охорони підземних джерел водопостачання.

Придатність території для будівництва по характеру природних умов, з точки зору інженерного освоєння, транспортного сполучення, тощо, визначено як таку, що відповідає І-й категорії (придатні території, що не потребують спеціальних заходів з інженерного підготовлення).

         Виконання документа державного планування місцевого значення передбачає реалізацію видів діяльності, щодо яких передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, та яка належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля відповідно до частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: глибоке буріння, у тому числі геотермальне буріння, буріння з метою зберігання радіоактивних відходів, буріння з метою водопостачання (пункт перший частині третьої статті 3), зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (абзац третій пункту другого частини третьої статті 3), поверхневе та підземне зберігання викопаного палива чи продуктів їх переробки на 500 метрів квадратних і більше або об’ємом (для рідких і газоподібних) 15 метрів кубічних і більше (абзац другий пункту четвертого частини третьої статті 3), виробництво скла, у тому числі виготовлення скляного волокна, в обсязі що перевищує 20 тонн на добу (абзац четвертий, пункту шостого частини третьої статті 3).

4. Ймовірні наслідки.

а) для довкілля, у тому числі для населення.

- виведення із обороту земель сільськогосподарського призначення внаслідок зміни цільового призначення земельної ділянки, відведеної під забудову;

-  порушення структури ґрунтового покриву земельної ділянки, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників - вітру, дощових потоків, тощо ;

- збільшення обсягів видобування питних підземних вод артезіанськими свердловинами, і як наслідок підвищення ризику зміни рівню питних підземних вод та виснаження підземного водоносного горизонту;

- забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин та збільшення рівню шуму внаслідок функціонування виробничого об’єкту, внутрішньої і зовнішньої транспортної інфраструктур; 

- утворення виробничих, господарсько-побутових стічних вод, забруднених дощових та талих вод, і як наслідок підвищення ризику забруднення водного середовища в частині підземних вод;

- утворення відходів ІІ- ІY класів небезпеки, і як наслідок підвищення ризику забруднення ґрунту;

- зміна умов соціально-економічного середовища таких як трудова зайнятість, здоров’я населення, доходи і рівень життя, економічний розвиток території, інвестиційна діяльність.

б) для території з природоохоронним статусом.

Земельна ділянка детального плану території, за наявними даними знаходиться поза межами об’єктів природно-заповідного фонду і територій, перспективних для заповідання (зарезервованих з цією метою), а отже, ймовірних наслідків не очікується.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Враховуючи функціональне призначення та географічне розміщення ділянки детального плану території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, транскордонного впливу не відбуватиметься, отже транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

В якості альтернатив, які розлягатимуться в рамках стратегічної екологічної оцінки, буде:

- альтернативні пріоритети і цілі розвитку, альтернативні шляхи досягнення обраних цілей і пріоритетів, альтернативні шляхи просторового розвитку, на базі аналізу яких можливе формування оптимального сценарію майбутнього сталого розвитку, який може поєднувати переваги кількох обраних альтернатив;

- «нульовий» сценарій, якщо документ державного планування не буде затверджений.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи i критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Детальний план території розробляється на підставі комплексної оцінки, що включає характеристику природної ситуації, виявлення спрямованості наявних локальних природних і антропогенних процесів, які необхідно врахувати при затверджені документа державного планування місцевого рівня.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватися наявна нормативно-правова та методична база стратегічної екологічної оцінки, та аналітичні інструменти СЕО такі як SWOT-аналіз, цільовий аналіз, мультикритериальних аналіз тощо.

Стратегічна екологічна оцінка базуватиметься на наступних критеріях: характер і масштаби детального плану, наявні дані про початковий стан складових навколишнього середовища, стратегічні наслідки та ризики, пов’язані з реалізацією документа державного планування місцевого рівня, інтереси громадськості.

Для характеристики початкового стану навколишнього середовища передбачається використати доповідь про стан довкілля Чернігівської області, статистичну інформацію, яка знаходиться у вільному доступі, інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до детального плану території, дані моніторингу стану складових довкілля, які знаходиться у вільному доступі, іншу доступну інформацію екологічного напрямку.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Передбачається розглянути наступні заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

- оптимізація функціонально-планувальної організації детального плану території з урахуванням перспективного розвитку з метою дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від об’єктів, що є джерелами шуму і забруднення навколишнього середовища;

- дотримання параметрів нормативних планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, санітарних розривів, охоронних зон тощо), що визначаються санітарними правилами та державними будівельними нормами;

- оптимізація схем інженерної інфраструктури (мереж тепло-, електропостачання, водопостачання та водовідведення, зливової каналізації), з розглядом можливостей повторного використання очищених стічних вод,  енергоефективних технологій та обладнання, які дозволятимуть економити природні ресурсі;

- оптимізація схеми внутрішньої транспортної мережі детального плану, вдосконалення та подальший розвиток зовнішньої транспортної системи з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

- впровадження ефективної системи санітарного очищення території;

- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників, формування зелених насаджень спеціального призначення.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень, які знаходяться у вільному доступі);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження i пропозиції, та строки їх подання.

Городнянська районна державна адміністрація.

Юридична адреса: 15100, Чернігівська область,

                                 м. Городня, вул. Троїцька, 10.

                                 е-mail: goradm_post.cg.gov.ua

Контактна особа - завідувач сектору містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Дуда Андрій Михайлович, тел. (04645) 2-12-64, ел.почта: goradm_post.cg.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються протягом 16 днів з дня її оприлюднення, тобто до 22 листопада  2019 року.

***

16.11.2018 року 

Чернігівський обласний Фонд підтримки індивідуального житло­вого будівництва на селі повідомляє, що згідно діючої обласної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господар­ства «Власний дім» на 2016 – 2020 роки, жителі сіл, селищ, селищ міського типу та малих міст Чернігівської області мають можливість отри­мати довгострокові пільгові кредити Ознайомитися детальніше

***

«Будівельна амністія 2018»: хто почуватиметься вільно?

З’явилася можливість легалізації самобудів. Механізм впровадження «будівельної амністії 2018» обговорювали сьогодні на тематичному семінарі за участі в.о. голови облдержадміністрації Юлії Свириденко.

Відповідний закон ухвалено Верховною Радою наприкінці березня цього року. Він встановлює безстрокову легалізацію самобудів класу СС1. Орган державного архітектурно-будівельного контролю зобов'язаний прийняти об'єкт в експлуатацію після технічного обстеження протягом 10 днів з моменту подачі заяви.

Згідно з новим порядком узаконенню підлягають:

- індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 кв. м, побудовані в період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року

- господарські (присадибні) будівлі та споруди загальною площею до 300 кв. м, а також побудовані до 12 березня 2011 року будівлі та споруди сільськогосподарського призначення.

При цьому «будівельна амністія» не поширюється на багатоповерхові житлові будинки та об'єкти, побудовані з суттєвими порушеннями законодавства, а також будівельних норм і правил.

Під час семінару-наради фахівці  Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в області наголошували на детальній підготовці необхідного пакету документів для зазначеної процедури. Особлива увага — призначенню земельної ділянки, на якій є та чи інша будівля.

— Удосконалення дозвільних процедур — крок до надання якісних послуг громадянам, а також передумова для розвитку бізнесу, — зауважила Юлія Свириденко. — «Будівельна амністія» дає можливість громадянам впорядкувати власні документи навіть за відсутності якісної містобудівної документації населеного пункту (генерального плану), що, на жаль, поширено в області.

Читати також: З вересня вступають у силу оновлені державні будівельні норми

                    Департамент інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації

В селі Пекурівка 11.07.2017 пройшли громадські слухання з приводу майбутнього будівництва на території птахофабрики ТОВ «Торговий дім «Ратібор». Громадські слухання проведено на вимогу постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» та мають за мету врахування інтересів місцевих жителів при проведенні будівельних робіт.

Містобудівна документація має назву «Детальний план території для будівництва та реконструкції виробничих, адміністративних та супутніх приміщень та інфраструктури птахоферми на території Пекурівської сільської ради Городнянського району (за межами населеного пункту)». Розробляється для будівництва прибудови та надбудови до прохідної з наступним влаштуванням санпропускника.

Дані роботи з будівництва наближають умови праці до європейських, дозволяють сертифікувати продукцію для постачання на міжнародні ринки, підвищують експортний потенціал підприємства.

**********************************************************************************

Впровадження енергоефективних технологій

 

Відділом освіти Городнянської райдержадміністрації подано на реєстрацію Декларацію про закінчення будівельних робіт по об'єкту – «Реконструкція котельні Тупичівської ЗОШ І- ІІІ ст. з застосуванням енергоефективного джерела постачання вул. Чернігівська, 36, с. Тупичів, Городнянського району».

Зазначена дія підводить риску під тривалою роботою починаючи з розробки проектно-кошторисної документації, проходження експертиз та участі поданих заявок до Державного фонду регіонального розвитку.

Виконані роботи дозволяють забезпечити дотримання мікрокліматичних умов в приміщенні, стабільної температури, зменшити витрати палива та як наслідок витрати місцевих бюджетів на енергоносії. Одночасно полегшуються умови праці обслуговуючого персоналу, витрати на поточне утримання обладнання. При виконанні робіт встановлено сучасні твердопаливні котли з підвищеним ККД, обладнання підтримання температури в приміщенні школи залежно від температури зовнішнього повітря без втручання обслуговуючого персоналу, застосовано для теплотрас попередньо-ізольовані труби, які значно зменшують витрати тепла при передачі від котельної до опалюваних приміщень.

 

За повідомленням сектору архітектури та будівництва райдержадміністрації

 

**********************************************************************************

Перелік містобудівної документації, яка знаходиться в секторі містобудування, архітектури та ЖКГ Городнянської райдержадміністрації та доступна для ознайомлення.

С.Великий Листвен Городнянського району Опорний план с.Великий Листвен
С.Великий Листвен Городнянського району Генеральний план с.Великий Листвен
С.Великий Листвен Городнянського району Схема інженерного забезпечення
С.Великий Листвен Городнянського району Схема інженерної підготовки території
С.Смичин Городнянського району Опорний план с.Смичин
с.Тупичів Городнянського району Генеральний план с.Тупичів
с.Тупичів Городнянського району Опорний план с.Тупичів
с.Великий Дирчин Городнянського району Генеральний план с.Великий Дирчин
с.Малий Дирчин Городнянського району Опорний план с.Малий Дирчин
с.Великий Дирчин Городнянського району Схема інженерних мереж с.Великий Дирчин
с.Малий Дирчин Городнянського району Схема інженерної підготовки території с.Малий Дирчин
с.Малий Дирчин Городнянського району Схема інженерних мереж с.Малий Дирчин
с.Малий Дирчин Городнянського району Генеральний план с.Малий Дирчин
с.Лашуки Городнянського району Схема інженерної підготовки території с.Лашуки
с.Лашуки Городнянського району Генеральний план с.Лашуки
с.Лашуки Городнянського району Опорний план с.Лашуки
с.Здрягівка Городнянського району Генеральний план с.Здрягівка
с.Кузничи Городнянського району Опорний план с.Кузничи
с.Кузничи Городнянського району Генеральний план с.Кузничи
с.Півнівщина Городнянського району Генеральний план с.Півнівщина
с.Хрипівка Городнянського району Генеральний план с.Хрипівка
с.Хрипівка Городнянського району Опорний план с.Хрипівка
с.Старосілля Городнянського району Генеральний план с.Старосілля
с.Старосілля Городнянського району Опорний план с.Старосілля
с.Хотівля Городнянського району Генеральний план с.Хотівля
с.Ваганичі Городнянського району Генеральний план с.Ваганичі
с.Кусії Городнянського району Опорний план с.Кусії
с.Кусії Городнянського району Генеральний план с.Кусії
с.Перепис Городнянського району Генеральний план с.Перепис
с.Перепис Городнянського району Опорний план с.Перепис
с.Лемешівка Городнянського району Опорний план с.Лемешівка
с.Солонівка Городнянського району Генеральний план с.Солонівка
с.Деревини Городнянського району Генеральний план с.Деревини
с.Деревини Городнянського району Опорний план с.Деревини
с.Хоробичі Городнянського району Генеральний план с.Хоробичі
с.Хоробичі Городнянського району Опорний план с.Хоробичі
с.Макишин Городнянського району Генеральний план с.Макишин
с.Макишин Городнянського району Опорний план с.Макишин
с.Мощенка Городнянського району Генеральний план с.Мощенка
с.Мощенка Городнянського району Опорний план с.Мощенка
с.Ільмівка Городнянського району Схема инженерних мереж. Електропостачання с.Ільмівка
с.Ільмівка Городнянського району Генеральний план с.Ільмівка
с.Ільмівка Городнянського району Опорний план с.Ільмівка
с.Ільмівка Городнянського району Схема гідротехнічних міроприемств с.Ільмівка
с.Карпівка Городнянського району Опорний план с.Карпівка
с.Карпівка Городнянського району Карта планувальних обмежень с.Карпівка
с.Карпівка Городнянського району Генеральний план з мережами електропостачання водогону каналізації теплопостачання с.Карпівка
с.Вихвостів Городнянського району Генеральний план с.Вихвостів
с.Куликівка Городнянського району Генеральний план с.Куликівка
с.Пекурівка Городнянського району Опорний план с.Пекурівка
с.Дроздовиця Городнянського району Опорний план с.Дроздовиця
с.Бурівка Городнянського району Генеральний план с.Бурівка
с.Конотоп Городнянського району Генеральний план с.Конотоп
с.Полісся Городнянського району Генеральний план с.Полісся
с.Полісся Городнянського району Опорний план с.Полісся
с.Сеньківка Городнянського району Опорний план с.Сеньківка
с.Альошинське Городнянського району Генеральний план с.Альошинське
с.Альошинське Городнянського району Опорний план с.Альошинське
с.Горошківка Городнянського району Генеральний план с.Горошківка
с.Горошківка Городнянського району Опорний план с.Горошківка
с.Гніздище Городнянського району Генеральний план с.Гніздище
с.Гніздище Городнянського району Опорний план с.Гніздище
с.Стовпівка Городнянського району Генеральний план с.Стовпівка
с.Стовпівка Городнянського району Оопрний план с.Стовпівка
с.Ясенівка Городнянського району Генеральний план с.Ясенівка
с.Моложава Городнянського району Генеральний план с.Моложава
с.Моложава Городнянського району Опорний план с.Моложава
с.Невкля Городнянського району Опорний план с.Невкля
с.Невкля Городнянського району Генеральний план с.Невкля

З документацією можна ознайомитись в приміщенні відділу за адресою м. Городня, вул. Троїцька,10

**********************************************************************************