27 жовтня 2014

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ГОРОДНЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Контакти:

Адреса: вул. Троїцька , 10 м. Городня, Чернігівська область , 15 100.

тел. (04645) 2-12-85, ел. адреса: [email protected]

Начальник архівного відділу

Герасименко Наталя Олександрівна

Графік роботи:

Понеділок – п'ятниця з 8.00 до 17.00

Перерва на обід з 13.00 до 14.00

Прийом громадян:

Вівторок з 8.00 до 17.00

П'ятниця з 8.00 до 17.00

Прийом громадян з особистих питань:

П'ятниця з 8.00 до 17.00

 

Комунальна установа «Трудовий архів Городнянської районної ради»

Керівник Варлига Ольга Володимирівна 

Адреса 151000, м.Городня, вул. Незалежності, 63

 

Історична довідка

Скарбницею документальних пам'яток історії Городнянського району Чернігівської області є архівний відділ районної державної адміністрації.

Примноження і зберігання документальних цінностей –основне завдання архівних установ району , до яких належать архівний відділ райдержадміністрації, комунальна установа " Трудовий архів Городнянської районної ради" та відомчі архіви установ , підприємств та організацій.

Документи Національного архівного фонду зберігаються у архівному відділі райдержадміністрації, а документи з особового складу та тимчасового зберігання установ , які ліквідувались без правонаступників, але мають велике соціально – правове значення для населення району, зберігаються у комунальній установі " Трудовий архів Городнянської районної ради".

Розвиток історії архівів у районах почався з серпня 1930 року , у зв'язку з ліквідацією округів і переходом на районну систему управління , почали утворюватись районні і міські архіви при районних і міських радах. У грудні 1938 року відбулася передача архівів у відання НКВС .Зосередження зусиль архівних установ на прискоренні упорядкування і правильному обліку архівних матеріалів привело до позитивних зрушень у цій справі.

Важливе значення у поліпшенні архівної справи в Україні мала постанова РНК УРСР від 10 січня 1941 року “ Про переведення державних архівів з місцевих бюджетів на республіканський бюджет УРСР.”, яка значно поліпшила матеріальний стан архівів.

Документи довоєнного періоду не збереглись. Під час окупації німецько – фашистськими загарбниками з вересня 1941 по вересень 1943 років архів припинив свою діяльність.

Документи трофейного походження – матеріалів установ і організацій, що діяли на тимчасово окупованій території, які частково збереглись, знаходяться у Державному архіві Чернігівської області.

Поряд з відбудовою народного господарства велась і відбудова архівної справи.

Відповідно до Постанови Ради Міністрів України від 3 січня 1959 року №20 " Про затвердження Положення про районні і міські архіви" Городнянський районний архів був виведений з підпорядкування районного відділу МВС УРСР і переданий до виконкому Городнянської районної Ради депутатів трудящих і став його підрозділом.

Новий етап розвитку архівної справи розпочався з відновленням державної незалежності України у 1991 році. У 1992 у зв'язку з утворенням районної державної адміністрації районний архів було реорганізовано у архівний відділ Городнянської райдержадміністрації( в 1994-1995 роках архівний відділ Городнянської районної ради народних депутатів), який діє по теперішній час.

З прийняттям 24 грудня 1993 року Верховною Радою Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи” перед колективом архівістів стоять завдання щодо реалізації державної політики в галузі архівної справи, координації діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій з питань архівної справи і діловодства, забезпечення постійного зберігання, комплектування та використання документів Національного архівного фонду.

На даний час архівний відділ працює над накопиченням документів, які формуються у процесі національного державотворення. В документах, які зберігаються у архівному відділі, відображені всі аспекти соціально-економічного розвитку району, становлення його в незалежній державі.

Архівний відділ Городнянської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації з листопада 2008 року зареєстрований як юридична особа.

У відділі станом на 01.01.2015 зберігається 312 фондів, у тому числі 38 фондів періоду незалежності. Налічується 32736 од.зб. управлінської документації.

    Про затвердження Положення про архівний відділ Городнянської районної державної адміністрації