back

Розпочато формування складу комісії з проведення конкурсу

06 листопада 2019

Сьогодні, 6 листопада розпочато формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора комунального  некомерційного підприємства «Городнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Городнянської районної ради  в Городнянській районній державній адміністрації .

Відповідно до статей 14, 15, 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ч. 9 ст. 16  Закону України "Основ законодавства України про охорону здоров’я", постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року  № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження голови районної державної адміністрації від 6 листопада 2019 року № 229 "Про проведення конкурсу на заміщення посади генерального директора комунального некомерційного підприємства "Городнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Городнянської районної ради Городнянська районна державна адміністрація оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Городнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Городнянської районної ради.

З метою забезпечення прозорості та відкритості прийняття рішення щодо призначення генерального директора комунального некомерційного підприємства «Городнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Городнянської районної ради запрошуємо долучитись до проведення конкурсу представників трудового колективу комунального некомерційного підприємства  «Городнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги», обраних на загальних зборах трудового колективу, та представників громадських об’єднань з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати розпорядження про проведення конкурсу) – по одній особі від кожного громадського об’єднання.

До складу конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Городняньский центр первинної медико-санітарної допомоги» Городнянської районної ради входять:

  • представники органу управління (Городнянської районної державної адміністрації);
  • представники трудового коллективу комунального некомерційного підприємства «Городняньский центр первинної медико-санітарної допомоги» Городнянської районної ради, обрані на загальних зборах трудового колективу;
  • два представники громадськості, делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу).

Членом конкурсної комісії не може бути особа, стосовно якої є документально підтверджена інформація про:

– наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

– накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

– наявність конфлікту інтересів.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід. У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством. У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, після формування складу конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії приймаються Городнянською районною державною адміністрацією протягом 15 днів з моменту оприлюднення цього оголошення – до 17.00 години 20 листопада 2019 року.

Пропозиції надаються у вигляді листа на паперових носіях, підписаного керівником, із зазначенням кандидатур (кандидатури), які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.

До листа додаються:

– згода на обробку персональних даних та попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», підписані особами, які пропонуються до складу конкурсної комісії;

– від громадської організації – засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію;

– від трудового колективу комунального некомерційного підприємства «Городнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Городнянської районної ради – витяг із протоколу загальних зборів трудового колективу.

Документи приймаються та реєструються за адресою: Чернігівська область, м. Городня, вул. Троїцька, 10.

Телефон для довідок:(04645) 2-15-32

Розпорядження голови райдержадміністрації від 06.11.2019 № 229 "Про проведення конкурсу на заміщення посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Городнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Городнянської районної ради"