Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://goradm.cg.gov.ua/old

15 березня 2019

2019 рік

Структур-ний підрозділ держав-ного органу

Адреса структур-ного підрозді-

лу держав-ного органу

Посада, категорія

Дата розміщен-

ня оголо-шення на вебсайті

НАДС та ОДА

Кінцевий термін прийнят-

тя доку-ментів

Умови конкур-

су

Пере-

можець конкурсу

 

Городнян-ська район-на

державна

адміні-страція

15100, Чернігівська обл., м. Городня,

вул. Троїцька, 10

начальник відділу 

освіти, молоді та спорту 

18.03.

2019

02.04.

2019 

Умови конкурсу -----------

Городнян-ська район-на

державна

адміні-страція

15100, Чернігівська обл., м. Городня,

вул. Троїцька, 10

начальник відділу 

освіти, молоді та спорту 

08.04.

2019

25.04.

2019

Умови конкурсу

-----------

 

Городнян-ська район-на

державна

адміні-страція

15100, Чернігівська обл., м. Городня,

вул. Троїцька, 10

начальник відділу 

освіти, молоді та спорту

06.05.

2019

23.05.

2019

Умови конкурсу

 

----------

 

Управління

соціального

захисту

населення

Городнян-ської район-ної

державної

адміні-страції

15100, Чернігівська обл., м. Городня,

вул. Троїцька, 11

головний спеціаліст 

відділу грошових 

виплат і

компен-сацій

22.05

.2019

11.06.

2019 

Умови конкурсу

Резу-льтати конкурсу

Городнян-ська район-на

державна

адміні-страція

15100, Чернігівська обл., м. Городня,

вул. Троїцька, 10

начальник відділу 

освіти, молоді та спорту

27.05.

2019

13.06.

2019

Умови конкурсу

 

-----------

Городнян-ська район-на

державна

адміні-страція

15100, Чернігівська обл., м. Городня,

вул. Троїцька, 10

начальник відділу 

освіти, молоді та спорту

24.06.

2019

11.07.

2019

Умови конкурсу ------------

Городнян-ська район-на

державна

адміні-страція

15100, Чернігівська обл., м. Городня,

вул. Троїцька, 10

начальник відділу 

освіти, молоді та спорту

15.07.

2019

01.08.

2019

Умови конкурсу ------------

Городнян-ська район-на

державна

адміні-страція

15100, Чернігівська обл., м. Городня,

вул. Троїцька, 10

начальник відділу 

освіти, молоді та спорту

05.08

.2019

22.08.

2019

Умови конкурсу ------------

Городнян-ська район-на

державна

адміні-страція

15100, Чернігівська обл., м. Городня,

вул. Троїцька, 10

начальник відділу 

освіти, молоді та спорту

27.08.2019

16.09.

2019

Умови конкурсу