Городнянська РДА
Анонси


Малий бізнес

Назад

Президент України: «Середній та малий бізнес повинні мати максимально можливу економічну свободу»

Основою нової хвилі українських реформ стала Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Логіка Програми побудована з огляду на проголошені Україною євроінтеграційні орієнтири та цілі досягнення економічної стабільності й розвитку. Програмою було поставлено мету – досягти структурної модернізації економіки за рахунок вирішення низки завдань. Зокрема, завдяки створенню клімату, сприятливого для підприємництва та бізнес-ініціативи, стабілізації державних фінансів і формування стійкої фінансової системи.

Сьогодні Україна впевнено долає непростий шлях перетворень. За рахунок дерегуляції діяльності бізнесу були суттєво спрощені дозвільні та реєстраційні процедури, встановлено прозорі механізми започаткування й закриття бізнесу. Звужено сфери прямого адміністративного контролю з боку держави, вдалося уніфікувати адміністративні послуги.

Реалізація податкової реформи сприяла спрощенню адміністративних процедур для платників податків. Послідовно знижується податкове навантаження на бізнес. Зменшуються ставки податку на прибуток, розширюється практика автоматичного відшкодування ПДВ, удосконалюється спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва.

Великий, середній та малий бізнес повинні мати максимально можливу економічну свободу Тому поліпшення бізнес-клімату та продовження процесу дерегуляції, упорядкування та спрощення системи надання адміністративних послуг залишаються найважливішими пріоритетами. (Зі вступного слова Президента України В. Януковича Президента до щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України 6 червня 2013 року).

(Зі вступного слова Президента України В. Януковича Президента до щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України 6 червня 2013 року).

Джерело: офіційний сайт Президента Україниhttp://www.president.gov.ua

********************************************************************************

Начальник відділу економіки райдержадміністрації Наталія Лебедєва, коментуючи питання створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу в районі, зазначила, що з метою реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в частині розділу «Дерегуляція підприємництва» на засіданнях Колегії райдержадміністрації та сесії районної ради розглядалися питання виконання Програми соціально-економічного розвитку району.

Зокрема, сфері малого бізнесу ситуація склалася наступним чином: кількість малих підприємств залишається на рівні початку року - 99 одиниць, кількість фізичних осіб – підприємців має незначну тенденцію до збільшення, так станом на 01.01.2013 р. їх кількість становила 723 особи проти 746 осіб станом на 01.04.2013р. (+23).

З метою підтримки розвитку підприємницького сектору в рамках районної програми розвитку підприємництва у першому кварталі поточного року райдержадміністрацією спільно з ДО «Чернігівський регіональний фонд підтримки підприємництва» було надано фінансову підтримку двом суб’єктам господарювання району, що діють у галузі сільськогосподарського виробництва. А саме це : ФГ «СВ Зоряне» с. Старосілля (400,0 тис.грн.), СФГ «Лавр» с.Макишин ( 296,0 тис.грн).

Надходження до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 1 квартал 2013 року за розрахунковими даними склали 2,5 млн.грн. питома вага в загальному обсязі надходжень склала 36,7%. (Відповідний період минулого року – 1,8 млн.грн., 34,0%).

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» у грудні 2012 року у структурі Городнянської райдержадміністрації було створено сектор адміністративних послуг. На початку року сектором було розроблено положення про центр надання адміністративних послуг, тимчасовий регламент центру надання адміністративних послуг та перелік адміністративних послуг, що надаються у центрі. На початковому етапі до надання адміністративних послуг через центр задіяні структурні підрозділи райдержадміністрації з подальшим залученням до співпраці інших місцевих органів виконавчої влади. На кожну адміністративну послугу розроблено та затверджено інформаційні та технологічні картки. Всю необхідну інформацію розміщено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Складовою частиною центру надання адміністративних послуг є Дозвільний центр. У процесі діяльності вже сформовано 40 дозвільних справ, видано 40 документів дозвільного характеру, з них 1 відмова у реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Крім того, надано близько 30 консультацій з приводу отримання дозвільних документів.

За інформацією відділу економіки райдержадміністрації

20 квітня 2013 року набув чинності Указ Президента України від 17.04.2013 № 220/2013 «Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію України з контролю за цінами» – з моменту його оприлюднення в офіційному виданні «Урядовий кур’єр» від 20.04.2013 № 75.

Даним Указом поновлено контрольні (наглядові) функції та надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат під час формування оптово-відпускних цін для суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з реалізації соціально значущих продовольчих товарів, зміни цін на які підлягають декларуванню.

За інформацією відділу економіки райдержадміністрації

===========================================================

29 травня 2013 року у приміщенні районного центру зайнятості відбувся навчальний семінар для підприємців району на тему: “Пошук, аналіз та реалізація бізнес-ідей”. Організаторам семінару виступила Державна організація “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області”. В захїоді взяло участь 15 осіб які займаються підприємницькою діяльністю або планують відкрити власну справу вперше. В ході семінару виступила заступник генерального директора фонду Дудчина Ганна Вячеславівна, яка розповіла про умови кредитування, про стан розвитку малого підприємництва в області (головні завдання та стримуючі фактори). Також ознайомила присутніх із правовими аспектами ведення підприємницької діяльності. Учасники семінару активно цікавились особливостями ведення бізнесу та задавали питання на які отримали вичерпну відповід

За інформацією відділу економіки райдержадміністрації

02/07/2013 року

===========================================================

ДО УВАГИ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Городнянська райдержадміністрація інформує, що державна організація “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області” здійснює фінансово – кредитну підтримку малого підприємництва за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів. Фінансова підтримка у формі фінансового кредиту надається на конкурсних засадах суб”єктам малого підприємництва, які здійснюють діяльність в пріоритетних напрямках, за рішенням інвестиційної ради Фонду у формі фінансового кредиту через уповноважені банки в сумі 500 тис. грн. строком до 5-ти років під 12-16% річних в національній валюті, за умов надання застави (поруки) та прийняття уповноваженим банком рішення про кредитування.

Фінансова підтримка у формі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб”єктами малого підприємництва у фінансово – кредитних установах надається на конкурсних засадах в розмірі до 75% від загальної суми нарахованих та сплачених відсотків по кредиту після погашення всіх кредитних зобов”язань (по конкретному кредитному договору, під який отримується компенсація). До участі в конкурсі допускаються суб”єкти малого підприємництва, які: залучили кредити у національній валюті, починаючи з 2005 року, за умови, що відсоткова ставка за кредитами з урахуванням комісійних платежів на користь фінансово-кредитної установи не перевищує 22%.

У конкурсах мають право брати участь юридичні та фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб”єкти підприємницької діяльності, які залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік віднесені, згідно чинного законодавства, до малих підприємств.

Заяви збиткових підприємств не приймаються.

Зацікавлених осіб просимо звертатись до управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, за адресою: м. Городня, вул. Леніна, 10. каб. №30., тел. 2-15-67.

===========================================================

П Е Р Е Л І К
малих підприємств (юридичних осіб), які здійснюють господарську
діяльність на території Городнянського району


Найменування підприємства Місцезнаходження Телефон Прізвище, ім`я, по батькові керівника Основний напрям діяльності
1 Кооператив “Дантист” м.Городня, вул.Льонозаводська, 9 2-14-21 Мальчук Віктор Олександрович послуги у сфері здоров`я
2 Кооператив “Імпульс” м.Городня, вул.Радняська, 74/74 2-18-35 Шатило Лариса Миколаївна житлові послуги
3 ПП “Шанс-97” м.Городня, вул.Кірова, 51 2-13-95 Смоляк Віктор Олексійович газопровідні послуги
4 ЖЕД м.Городня, вул.Чумака, 4 2-11-98 Товста Марія Іванівна житлові послуги
5 Редакція м.Городня, вул.Леніна, 10, 2-12-70 Якубенко Леонід Михайлович
6 СП Автоколона м.Городня, вул.Льонозаводська, 7 2-17-62 Колотий Микола Сергійович транспортні послуги
7 ТОВ “Мрія” м.Городня, вул.Леніна, 11 2-18-56 Мозоль Ольга Василівна послуги перукарні
8 ТОВ „Хлібоприймальне” м.Городня, вул. Вокзальна, 18 2-57-41 Бойко Іван Іванович виробництво борошна
9 Райкоопзаготпром м.Городня, вул.Петровського, 2 2-17-64 Бенцал Володимир Васильович торгівля
10 ВАТ “Райагрохім” м.Городня, вул.Леніна, 64а 2-35-64 Забродський Микола Олександрович діяльність у сфері сільського господарства
11 ВАТ “Райагротех-сервіс” м.Городня, вул.Леніна, 64 2-17-88 Жорсткий Микола Васильович обслуговування та ремонт машин
12 Друкарня м.Городня, вул.Радянська, 63 2-14-15 Ритченко Ніна Григорівна поліграфічна діяльність
13 ВАТ “Агат” м. Городня вул І травня, 46 2-60-32 Максимюк Володимир Миколайович виробництво металевих конструкцій
14 СПП “Великолиственське” с.В.Листвен, вул. I травня, 7а 3-33-35 Шевчук В.А. діяльність у сфері сільського господарства
15 ДП “Агат-Мрія” м.Городня, вул. І Травня, 46 2-59-76 Бенедик Валерій Дмитрович вироби з деревини
16 ТОВ “Лібра - М” м.Городня, вул.Вокзальна, 2 2-57-81 Шаповаленко Юлія Григорівна ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин
17 ПВКП “Антарес” м.Городня, вул.Леніна, 46 2-47-24 Смаль Сергій Дмитрович торгівля автодеталями та приладдям
18 Мощенське ССТ с.Мощенка, вул. Кооперативна, 1 3-63-69 Шаповал Валентина Іванівна роздрібна торгівля
19 Хоробичське ССТ с.Хоробичі, вул. Леніна,3 3-44-19 Самодід Марія Петрівна роздрібна торгівля
20 Тупичівське ССТ с.Тупичів, вул. Щорса, 1 3-55-45 Черненко Лідія Іванівна роздрібна торгівля
21 Смичинське ССТ с.Смичин 3-74-45 Горілько Валентина Іванівна роздрібна торгівля
22 ДП “Сервіс-Агат” м.Городня, вул.І Травня, 46 2-60-09 Майборода О.В. виробництво будівельних металевих конструкцій
23 МП “Кроліковод” м.Городня, вул.Петровського, 2 2-35-09 Воробей Юрій Сергійович торгівля
24 ДП ТОВ фірми СНГ“Конвалія” м.Городня, вул. Радянська, 54 2-15-01 Ігнатичева Олена Петрівна роздрібна торгівля фармацевтичними товарами
25 Райагропостач м.Городня, вул.Леніна, 64 2-13-65 Надточій Віктор Петрович діяльність автомобільного вантажного транспорту
26 ПП “Березень” м.Городня, вул.Комінтерна, 15а 2-59-72 Плашкова Валентина Павлівна тваринництво
27 Райагробуд м.Городня, вул. І Травня, 82 2-17-83 Івченко Петро Михайлович будівництво
28 ДП Городнянська РБД ЗАТ “Чернігівоблбуд м.Городня, вул.Льонозаводська, 10 2-10-42 Кашпур Володимир Іванович будівництво
29 Городнянськ. РГ БТІ м. Городня вул. Чумака, 4 2-35-84 Товстий Василь Ігнатович надання інших індивідуальних послуг
30 ТОВ ВТФ“Взльот ЛТД” с.Сеньківка, пров. Дружби, 6 3-42-25 Хатусько Михайло Сергійович кафе, послуги торгівлі
31 ТОВ “КВК і К” м. Городня, вул Вокзальна, 2 2-57-71 Качура Володимир Григорович лісопильне та стругальне виробництво
32 ПП “Надія” м.Городня, вул.Чорноуса, 99 2-11-76 Пархоменко Леонід Демянович транспортні послуги
33 ДП “Комунальник” м.Городня, вул.Льонозаводська, 12 2-17-54 Дьяченко Валентина Михайлівна прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності
34 Комунальне підприємство Кузничівської с/р с.Кузничі, вул. 60років Жовтня, 2 3-61-32 Кайдала Микола Тимофійович оренда наземних транспортних засобів та устаткування
35 Архітектура м.Городня, вул.Чумака, 4 2-12-71 Рубіс Тетяна Володимирівна діяльність у сфері інженірінгу
36 АТП-17438 м.Городня, вул.Чорноуса, 99 2-11-35 Мартиненко Василь Андрійович оренда наземних транспортних засобів та устаткування
37 ПОСП “Жеведа” м. Городня вул. Радянська, 50 - Журавльов Роман Володимирович рослинництво
38 ПСП “Взаємодія” с. Дібрівне, вул Набережна, 18 3-74-44 Мишкін А.О. рослинництво
39 СТОВ “Росія” м. Городня, вул. I Травня 123а 2-60-30 Рудник Дмитро Андрійович діяльність у сфері сільського господарства
40 КП Ільмівської ср с. Ільмівка вул. Леніна, 7 3-66-42 Пацюк Микола Миколайович оренда наземних транспортних засобів та устаткування
41 КП Гніздищинської ср с. Гніздище вул. Перемоги, 16 - Калюжний Петро Романович оренда наземних транспортних засобів та устаткування
42 ТОВ “Ваганичі” с. Ваганичі, вул. Кооперативна,2 3-92-41 Зінченко Володимир Григорович будівництво
43 КП Дроздовицької ср с. Дроздовиця вул. Партизанська, 2 3-67-31 Мамай Василь Андрійович оренда наземних транспортних засобів та устаткування
44 ДП “Житлофонд” м.Городня, вул. Перемоги, 39/1 2-13-82 Щеглевський Віктор Станіславович здавання в оренду власного нерухомого майна
45 Городнянський СК ТСОУ м.Городня, вул. Льонозаводська, 5 2-11-38 Стаценко Вадим Станіславович професійно-технічна освіта
46 ПП “Крок” м.Городня, вул. Леніна, 9, 2-75-32 Кукушкін Денис Петрович діяльність у сфері геодезії та гідрометеорології
47 Райспоживспілка м.Городня, вул. Леніна, 3 2-19-76 Жоголко Олександр Васильович управління підприємствами, торгівля
48 ТОВ „Сілко” м.Городня, вул.Чорноуса,99 2-11-35 Яковенко Максим Володимирович надання послуг у лісовому господарстві
49 ТОВ „Агро” м.Городня, вул.1 Травня,46 2-34-02 Гончарук Володимир Миколайович торгівля
50 ДП “Дружба” м. Городня вул. Iтравня, 88 2-60-35 Пірак Віктор Павлович роздрібна торгівля пальним
51 ЗАТ “Маркетинг” м.Городня, вул.Петровського, 2 2-19-85 Потапенко Ірина Михайлівна послуги з пошиття та ремонту одягу
52 ТОВ “АНД-2006” м. Городня вул. Леніна, 64 2-48-23 Єльчин Аліджаббар Огли лісопильне виробництво
53 ВУЖКГ м.Городня, вул. Льонозаводська, 12 2-15-63 Рубан Микола Михайлович послуги
54 ТОВ “Асен” м.Городня, вул.Леніна, 64 2-48-23 Кириченко Олександр Борисович виробництво
55 ТОВ “Ф.Є.Продакшн” м.Городня, вул. Чорноуса, 67 2-15-26 Гринчук Ігор Миколайович виробництво
56 ОП “Чайка М.М.” с.Івашківка, пров. Пушкіна, 3 3-38-26 Баран Миайло Миколайович діяльність у сфері сільського господарства
57 ДП “Хрипівське” м.Городня, вул.Льонозаводська,23 2-11-52 Степанцов Микола Борисович діяльність у сфері сільського господарства
58 ТОВ “Біойл” м.Городня, вул.Аеродромна, 6/12 2-17-33 Мірошниченко Богдан Віталійович оброблення неметалевих відходів та брухту
59 ТОВ “Динамо” с. Тупичів, вул. Соснова, 5 61-00-89
3-31-34
Романов Вадим Станіславович мисливство
60 ПП “Вілдфрукт” м.Городня, вул. Комінтерна, 11б 5-66-38 Гулевич Наталія Віталіївна торгівля, одержання продукції лісового господарства
61 ТОВ “Біофуел” м.Городня, вул. I Травня, 2а 2-57-90 80503587150 Дерба Іван Аврамович виробництво
62 ПП”Юніон ГПСС” м.Городня, вул. I Травня, 88б 2-60-35 Пірак Віктор Павлович торгівля нафтопродуктами
63 ПП “Лонс” с.Хоробичі, вул, Леніна,42 3-44-74 Слісаренко Наталія Євгеніївна
64 ТОВ “Діалог СВ” c.Тупичів, вул. Чернігівська, 84 10-65-97 ф.10-19-38 Биковець Роман Ігоревич виробництво дерев`яних конструкцій і сталевих виробів виробництво керамічної цегли
65 ЗАТ Фірма “КС” с.Політрудня, вул.Леніна, 7 2-35-93 Горбатенко Костянтин Юрійович розпиловка лісу
66 ТОВ “ЮДМ-компані” м. Городня, вул.Комінтерна, 4 2-49-74 Мацапура Сергій Олександрович торгівельна діяльність
67 ТОВ “Екологічний світ” м.Городня, вул. Леніна, 42 3-44-74 Слісаренко Леонід Дмитрович діяльність у сфері сільського господарства

Назад15 Березня 2017 11:38

Інформацію про події в районі отримую з: