back

 

Голова Городнянської районної державної адміністрації

 

Ященко Світлана Петрівна

 

Тел.: (04645) 2-15-32

Ел. адреса: goradm_post@cg.gov.ua

Число, місяць і рік народження 17 листопада 1972 року.

Місце народження Україна, Чернігівська область, м. Городня.

Освіта вища.

Закінчила у 1998р. – Київський національний економічний університет.

Спеціальність за освітою, кваліфікація: Фінанси і кредит; магістр з управління державними фінансами.

Трудова діяльність

08.1992 - 04.1996 - головний державний податковий інспектор відділу податків державних та спільних підприємств, кооперативів, громадських організацій; державний податковий інспектор відділу оподаткування підприємств і організацій, виконуюча обов'язки головного державного інспектора відділу оподаткування підприємств та організацій, старший державний податковий ревізор - інспектор відділу податкових розслідувань, старший державний податковий ревізор - інспектор відділу аудиту юридичних осіб Державної податкової інспекції у Городнянському районі Чернігівської області.

04.1996 - 02.1997 - заступник начальника відділу аналізу, регулювання та прогнозування доходів Державного бюджету Відділення Державного казначейства у Городнянському районі Чернігівської області.

02.1997 - 11.2006 - провідний казначей відділу розмежування та оперативно-аналітичного обліку державних доходів, головний казначей відділу видатків та контролю за виконанням кошторисів, головний казначей відділу виконання державного та місцевих бюджетів Відділення Державного казначейства у Городнянському районі Чернігівської області.

11.2006 - 01.2011 заступник начальника відділу виконання державного та місцевих бюджетів Управління Державного казначейства у Городнянському районі Головного управління Державного казначейства України у Чернігівській області.

01.2011 - 12.2011 - заступник начальника відділу бюджетних надходжень, видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Управління Державного казначейства у Городнянському районі Головного управління Державного казначейства України у Чернігівській області.

12.2011 – 10.2013 - начальник управління Державної казначейської служби України у Городнянському районі Чернігівської області.

09.2013 – 05.2015 - перший заступник голови Городнянської райдержадміністрації.

05.2015 по цей час - голова Городнянської райдержадміністрації (розпорядження Президента України від 28 квітня 2015 року № 501/2015-рп).

Основні функціональні обов’язки

Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеві державні адміністрації” очолює Городнянську районну державну адміністрацію, формує і здійснює керівництво її діяльністю, забезпечує виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень.

Забезпечує на території району дотримання Конституції України, законів України, виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Представляє Городнянську районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Інформує Чернігівську обласну державну адміністрацію та звітує перед нею про виконання райдержадміністрацією покладених на неї повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище району.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права відповідно до статей 10 та 11 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Затверджує положення про апарат місцевої державної адміністрації та її структурні підрозділи.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Звітує перед Городнянською районною радою з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного розвитку території і делегованих повноважень.

Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції.

В межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів Городнянської районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на Городнянську районну державну адміністрацію. Утворює для сприяння здійснення повноважень Городнянської районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначають їх завдання, функції та персональний склад.

Забезпечує реалізацію повноважень місцевого самоврядування, які делегуються Городнянській районній державній адміністрації Городнянською районною радою, а також інших наданих повноважень.

Голова районної державної адміністрації в межах діючого законодавства та своїх повноважень спрямовує і координує діяльність Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області, Городнянського відділу Менської місцевої прокуратури, командування військових частин, дислокованих на території району.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Забезпечує виконання зобов'язань за міжнародними договорами України на території Городнянського району.

Декларація доходів за 2015 рік

Декларація доходів за 2016 рік

Декларація доходів за 2017 рік

Декларація доходів за 2018 рік