Городнянська РДА
АнонсиПрограма 2011-2015 років

Назад

Довідка

Про хід виконання Середньострокової програми соціально – економічного розвитку Городнянського району на 2011-2015 роки «Городнянщина – 2015»

 

27 вересня 2011 року було прийнято Середньострокову програму соціально – економічного розвитку Городнянського району на 2011-2015 роки «Городнянщина – 2015». Сьогодні минуло два з половиною роки з дня прийняття даного документу, відповідно настав час для аналізу стану виконання планових заходів та завдань програми та коригування прогнозних показників на наступні роки.

Так у галузі промисловості в програмі було заплановано наступні  темпи росту обсягів промислової продукції:

 

2011

2012

2013

2014

2015

базовий

оптиміс-тичний

базовий

оптиміс-тичний

базовий

оптиміс-тичний

базовий

оптиміс-тичний

базовий

оптиміс-тичний

111,0

115,0

106,0

108,0

107,0

108,0

108,0

109,0

110,5

112,0

 

По факту за 2011 рік мали:121,7%, у 2012 році маємо 54,2%, за даними суб*єктів господарювання у 2013 році маємо 101,7% . Відповідно, з урахуванням фактичних розрахункових даних, необхідно скоригувати прогнозні обсяги наступним чином:

 

2011

2012

2013

2014

2015

базовий

оптиміс-тичний

базовий

оптиміс-тичний

базовий

оптиміс-тичний

базовий

оптиміс-тичний

базовий

оптиміс-тичний

121,7

121,7

54,2

54,2

101,7

101,7

108,3

108,3

108,4

109,0

Така ситуація обумовлена перш за все тим, що у 2012 році припинили виробничу діяльність МПД «Ковальовське» ДП «Укрспирт» та ПрАТ «Механічний завод». Питома вага обсягів МПД «Ковальовське» ДП «Укрспирт» у загальних обсягах складає більше 47%, питома вага обсягів ПрАТ «Механічний завод» на рівні 3%. Загалом припинення діяльності вказаних вище підприємств стало причиною загального спаду обсягів промислового виробництва по району.

В рамках Середньострокової програми основним пріоритетом економічного розвитку району визначено розвиток агропромислового комплексу, що є досить обґрунтованим, зважаючи на вагомі потенційні можливості активного розвитку в даному секторі економіки.

Агропромисловий комплекс, який належить до найважливіших сфер економіки району, включає три основні ланки: сільське господарство, харчову та переробну промисловість і виробничу інфраструктуру.

У сільськогосподарському виробництві господарську діяльність здійснюють 43 суб'єктів сільськогосподарського виробництва на площі понад 33,6 тис. га ріллі.

У 2013 році сільгосппідприємства виробили валової продукції на суму 158748 тис.грн. (112,6%) до минулого року, в тому числі по:

- тваринництву 51148 тис.грн. (106,2%)

- рослинництву 107601 тис.грн. (116%)

Близько 14 тисяч гектарів орної землі не використовується з різних причин і може розглядатись резервом розвитку галузі.

Сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності у 2013 році отримано  52,3 тис. тонн зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки це 141,3 %,  картоплі – 4,6 тис. т (79 %), соняшника  - 12,3 тис. т. (140%).  Вироблено 9,8 тис. т молока, 29,9 млн. шт. яєць, вирощено худоби та птиці 1,0 тис.тонн.

Основні показники сільського господарства

 

Показник

2011

2012

2013

Виробництво валової продукції сільгосппідприємствами у цінах 2010 року, тис.грн.

107422,1

140926,0

158748

У % до попереднього року

129,7

131,9

112,6

 

 

 

 

Виробництво основних видів продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств

тис. тонн

Показники

2011

2012

2013

2013 р. у % до

2012

2011

2010

Зерно

15

37

52,3

141,7

3,5р.

3,3р.

Картопля

5,8

4,6

79

79

144

 

М"ясо

1,0

1,1

1,0

91

100

100

Молоко

9,7

9,5

9,8

103

101

90

Яйця

25,4

24,6

29,9

122

118

135

Головними проблемами розвитку галузі залишаються:

·          понижений рівень родючості для наявних типів ґрунтів району.

Це пов’язано з їх легким механічним складом, малогумусністю, підвищеною кислотністю, значною оглеєністю. Мають місце процеси ерозії. Кислі грунти займають 74%. Оскільки близько 3,4 тис. га, переважно перелогів, не були обстежені, а це зазвичай підкислені землі, то фактична площа кислих ґрунтів значно більша.

·          недостатній рівень відновлення виробничо-ресурсного потенціалу галузі, в першу чергу в тваринництві.

Ця ситуація спричинена диспаритетом цін, які склалися в останні роки на сільськогосподарську продукцію та матеріально-технічні ресурси для її виробництва. В багатьох господарствах району це унеможливлює розширене відтворення виробництва.

·          недостатня конкурентоспроможність у порівнянні з іншими регіонами по якості сировини, зокрема зерна, що призводить до недобору сільськогосподарськими товаровиробниками коштів для розвитку галузі.

·          зменшення поголів’я ВРХ;

·          невідповідність структури посівних площ науково обґрунтованим нормам; зниження, а часто і повна відсутність внесення органічних і мінеральних добрив у низькородючі поліські ґрунти;

·          складна демографічна ситуація на селі.

Бачення розвитку агропромислового комплексу:

Досягнення цього буде здійснюватись шляхом створення умов для залучення інвестицій, розвитку висококонкурентного тваринництва, покращення родючості ґрунтів та оптимізація структури посівів, зростання врожайності, покращення фінансового становища сільськогосподарських підприємств, що вплине на підвищення добробуту зайнятого сільського населення, а в кінцевому результаті розширить базу оподаткування та наповнення бюджетів.

Наступний розділ Програми - Модернізація транспортної інфраструктури та створення сучасної мережі зв’язку

Робота автомобільного транспорту району була спрямована на задоволення потреб населення у пасажирських автоперевезеннях, а також на забезпечення господарського комплексу району у перевезенні вантажів.

У сфері зв’язку основним оператором телекомунікаційних послуг в області є Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком». Стрімкими темпами розвивається мобільний зв’язок, зона покриття даним видом зв’язку становить більше 90 % території району.

Бачення у сфері автомобільного транспорту та зв’язку: покращення якості та підвищення безпеки перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального користування, а також запровадження та розвиток сучасних видів зв’язку та обміну інформацією, підвищення його якості, розширення спектру послуг.

Показники, що планувались:

Перевезено вантажів автомобільним транспортом

тис. т

15,9

16,9

17,8

18,1

18,4

Перевезено пасажирів автомобільним транспортом

млн осіб

485,6

487,0

489,4

492,2

495,2

Доходи від послуг зв’язку

млн грн

5,8

6,2

6,4

6,5

6,6

З урахуванням ситуації на сьогодні матимемо: 

Перевезено вантажів автомобільним транспортом

тис. т

16,5

11,07

6,74

11,75

11,75

Перевезено пасажирів автомобільним транспортом

млн осіб

472,3

499,5

385,9

445,0

445,0

Доходи від послуг зв’язку

млн грн

6,0

6,5

6,5

6,6

6,7

Наступний розділ Програми - Підвищення ефективності і реструктуризація житлово-комунального господарства

Бачення - житлово-комунальне господарство, яке забезпечує надійне функціонування систем життєзабезпечення, високу якість послуг, що надаються.

Заплановані показники галузі були такими:

Кількість створених ОСББ (об’єднань співвласників багатоквартирних будинків)

одиниць

-

-

1

-

1

Частка загальної площі багатоквартирного (5 та більше поверхів) житлового фонду, що обслуговується ОСББ

%

0

0

15.9

15.9

17.6

Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та регуляторами температури:

 

 

 

 

 

 

гарячої води

%

6.9

6.9

6.9

6.9

6.9

теплової енергії

%

67.7

67.7

67.7

70.5

73.3

Питомі витрати умовного палива на виробництво тепла

кг у. п./ Гкал

165,5

165,2

159,9

159,5

159,5

Питомі витрати електроенергії на 1 куб.м поданої води

кВт-год3

0,763

0,763

0,760

0,760

0,758

Питомі витрати електроенергії на очищення і транспортування 1 куб. м стічних вод

кВт-год3

0,480

0,480

0,475

0,475

0,470

У сфері благоустрою та комунального обслуговування:

 

 

 

 

 

 

протяжність реконструйованих вулиць райцентрів та малих міст

км

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

протяжність переоснащення мереж зовнішнього освітлення вулиць райцентрів та малих міст

 

км

8.0

0.5

0.5

16.0

16.0

кількість обладнаних дитячих майданчиків у райцентрах та містах обласного значення

одиниць

0

0

1

0

1

 

На сьогоднішній день виглядатимуть так:

Кількість створених ОСББ (об’єднань співвласників багатоквартирних будинків)

одиниць

-

-

-

-

1

Частка загальної площі багатоквартирного (5 та більше поверхів) житлового фонду, що обслуговується ОСББ

%

0

0

0

0

17.6

Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та регуляторами температури:

 

 

 

 

 

 

гарячої води

%

6.9

6.9

6.9

6.9

6.9

теплової енергії

%

67.7

67.7

67.7

67,7

73.3

Питомі витрати умовного палива на виробництво тепла

кг у. п./ Гкал

165,5

165,2

159,9

159,5

159,5

Питомі витрати електроенергії на 1 куб.м поданої води

кВт-год3

0,730

0,72

0,652

0,700

0,700

Питомі витрати електроенергії на очищення і транспортування 1 куб. м стічних вод

кВт-год3

0,445

0,552

0,510

0,54

0,53

У сфері благоустрою та комунального обслуговування:

 

 

 

 

 

 

протяжність реконструйованих вулиць райцентрів та малих міст

км

0.4

0.9

0.4

1,3

0.5

протяжність переоснащення мереж зовнішнього освітлення вулиць райцентрів та малих міст

 

км

8.0

0.5

0.5

0,5

1,0

кількість обладнаних дитячих майданчиків у райцентрах та містах обласного значення

одиниць

0

0

1

2

1

 

 

Що стосується сфери  малого бізнесу – ситуація склалась наступним чином:

Показники що планувались в програмі:

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

29

31

31

32

33

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців

осіб

752

759

766

773

788

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств

тис. грн.

35790,0

38800,0

47580,0

56360,0

65140,0

Надходження від діяльності суб’єктів малого підприємництва (юридичних і фізичних осіб) до місцевого бюджету

тис. грн.

3529,3

3635,2

3762,4

3913,0

4090,0

 

Фактично на сьогодні відслідковуємо і коригуємо показники наступним чином:

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

32,0

32,0

33,0

33,0

34,0

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців

осіб

727

720

718

747

752

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств

млн. грн.

53,6

56,6

60,6

64,8

68,7

Надходження від діяльності суб’єктів малого підприємництва (юридичних і фізичних осіб) до місцевого бюджету

тис. грн.

3927,0

4683,7

5461,2

6238,7

6862,6

З урахуванням проаналізованої ситуації впевнено можна сказати, що сфера малого підприємництва продовжує розвиватися, має позитивну динаміку в цілому, зокрема кількість зареєстрованих фізичних та юридичних осіб має тенденцію до збільшення.

Разом з тим райдержадміністрацією створюються всі належні умови для розвитку підприємництва в районі, зокрема, щорічно передбачаються кошти в районному бюджеті для надання пільгового кредитування суб*єктам господарювання. Розпорядженням голови райдержадміністрації від 01 квітня 2013р. № 63 створено центр надання адміністративних послуг, при необхідності організовуються круглі столи для підприємців за участю відповідних органів.

 

Наступний розділ Програми – інвестиційна діяльність.

Даний розділ програми є досить актуальним. Оскільки зростання інвестиційної привабливості району, раціональне використання власних інвестиційних ресурсів і залучення капіталовкладень сприятиме вирішенню соціально-економічних проблем району.

Заплановані показники у Програмі виглядали наступним чином:

Обсяг інвестицій в основний капітал  за рахунок усіх джерел фінансування (у діючих цінах)

тис. грн.

25991,7

30670,2

36497,5

42337,1

47417,5

Темп росту (у порівняних цінах)

%

58,0

101,0

110,0

108,0

106,0

Обсяг прямих іноземних інвестицій (наростаючим підсумком)

тис. дол. США

331,5

331,5

331,5

331,5

331,5

Інвестиції в основний капітал у промисловість

тис. грн.

540,0

700,0

600,0

650,0

700,0

З урахуванням ситуації на сьогодні показники матимуть такий вигляд:

Обсяг інвестицій в основний капітал  за рахунок усіх джерел фінансування (у діючих цінах)

тис. грн.

27227,0

24131,0

22507,0

43750,0

42668,6

Темп росту (у порівняних цінах)

%

121,2

88,6

93,3

194,4

97,5

Обсяг прямих іноземних інвестицій (наростаючим підсумком)

тис. дол. США

312,5

369,7

369,7

369,7

369,7

Інвестиції в основний капітал у промисловість

тис. грн.

2515,0

3855,4

5548,0

5822,0

5900,0

Райдержадміністрацією вживаються всі можливі заходи щодо збільшення обсягів інвестицій як у виробничу так і в соціальну сферу, а також вивчаються можливі шляхи залучення додаткових коштів. Так, протягом 2011-2014 років район працює з ПРООН по вирішенню актуальних питань у громадах району, проводяться семінари та співбесіди з керівниками підприємств щодо оновлення виробничих процесів та збільшення вкладень у оновлення виробництва. З метою залучення зовнішніх інвестицій створено інвестиційні пропозиції від району, які включають переліки  незадіяних приміщень, недобудов, вільних земельних ділянок які можуть бути використані для підприємницьких ідей зацікавлених осіб.

Наступний розділ – доходи населення та ринок праці.

Районною владою здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного підвищення середньомісячної заробітної плати.  Очікуваний показник середньої заробітної плати працівників за видами економічної діяльності у січні-грудні 2013 року становила 2078,0 грн. (в області2504,0 грн.), що у 1,7 разів перевищує розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (1218,0 грн.) та на 7,5% (в області8,5%) показник відповідного періоду минулого року (1933,0 грн.).

Виконання відповідних заходів дасть змогу поступово підвищувати рівень життя населення та досягти показників середньої заробітної плати на рівні  2250 грн. в 2014 р. та 2500 грн в 2015 році відповідно.Протягом 2013 року в районі було створено 524 нових робочих місць, з них юридичні особи створили 19 нових робочих місць, фізичні особи-підприємці – 411, відкрили власну справу 94 в т.ч. 41– отримали допомогу по безробіттю одноразово. В сільському та лісовому господарствах створено 41 робочих місць, в переробній промисловості -96, в торгівлі - 234.

Незалежно від того, що кількість новостворених робочих місць в районі в порівнянні з попереднім роком скоротилась проводиться ряд заходів, виконання яких сприятиме поступовому та впевненому підвищенню зацікавленості роботодавців в новій робочій силі та дасть змогу збільшити кількість новостворених робочих місць в майбутньому до рівня 550 в 2014 р. та 580 нових робочих місць в 2015 році.

 

Відповідно заплановані показники виглядатимуть наступним чином:

Найменування показника

Одиниця виміру

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Доходи населення та ринок праці

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника по району

грн.

1634,0

1933,0

2078,0

2250,0

2500,0

Створення нових робочих місць

місць

695

561

524

550

580

Одним із пріоритетів  розвитку освіти в районі є рівний доступ до якісної освіти, який забезпечується дошкільною, загальною середньою, позашкільною освітою.

На виконання Середньострокової програми соціально-економічного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 роки «Чернігівщина – 2015. Спільний шлях до добробуту» відділом освіти проводиться певна робота.

У І півріччі 2014 року продовжували свою роботу 14 ЗОШ І-ІІІ ст., Городнянська районна гімназія, 9 ЗОШ І-ІІ ст., 2 ЗОШ І ст., обласна ЗОШ-інтернат, спеціальна школа. Також у системі освіти функціонують МНВК, ДЮСШ, ЦДЮТ, СЮТ, Тупичівський підлітковий клуб «Сучасник». Працює 15 дошкільних установ.

Усього в освітніх закладах району у 2013-2014 навчальному році  навчається 2575 учнів (2012-2013 навчальний рік – 2773). Прогнозована кількість учнів на 2014-2015 навчальний рік – 2548.

Зменшення учнівського контингенту стало причиною збільшення кількості шкіл із низькою наповнюваністю учнів. Відтак частка малокомплектних шкіл у мережі закладів освіти зростає з кожним роком. У 2013-2014 навчальному році малокомплектних шкіл в районі було 19 (73,07% від загальної кількості ЗНЗ). У 2012-13 році програмою соціально-економічного розвитку було заплановано закриття 3 навчальних закладів, але жодного за рішеннями сесій сільських рад не закрито. У 2014 році передбачено закриття 2 навчальних закладів: Дібрівенської ЗОШ І-ІІ ст. та Ваганицької ЗОШ І-ІІ ст. і реорганізація Переписької ЗОШ І-ІІІ ст.. За даним напрямом роботи проводяться зустрічі з батьками, представниками органів місцевого самоврядування.

Наповнюваність класів і класів-комплектів у 2013-2014 навчальному році складає  14,6 (у 2012-2013 році – 14, 4, прогноз на 2014-2015 рік – 14,56); по сільській місцевості – 9,3 (2012-2013 рік – 9,8, прогноз на 2014-2015 рік – 9,3).

 У районі функціонує 15 дошкільних навчальних закладів, якими  станом  на 10.06.2014 року охоплено 709 дітей, що становить 54,9%. В сільській місцевості охоплення дошкільною освітою на сьогоднішній день складає 36,0%.  Всіма формами дошкільної освіти дітей від 3-х до 6-ти років охоплено 715, що складає 89,8%. З них: у ДНЗ – 614 дітей, дошкільній групі «Сонечко» при ЦДЮТ – 27 дітей, підготовчих групах при ЗНЗ - 39 дітей, соціально-педагогічний патронат – 35 дітей. У І півріччі 2014 року дошкільні заклади не відкривалися, але є пропозиція Смичинської сільської ради щодо відкриття групи короткотривалого перебування дітей дошкільного віку (до 5 годин) на базі Дібрівенської ЗОШ І-ІІ ст., як альтернативної форми здобуття дошкільної освіти.

Аналіз роботи у дошкільній сфері зосереджує увагу на тому, що мала кількість дітей дошкільного віку не сприяє подальшому відкриттю дошкільних навчальних закладів, а відкриття ОДНЗ на 3-5 чоловік не є економічно доцільним.

З метою забезпечення доступності до навчальних закладів  учнів та вчителів, які того потребують, організовано підвіз, який забезпечується 12 автобусами  за 23 маршрутами. Підвозом охоплено 511 учнів, що складає 99%, не підвозиться транспортом МНВК 1 учень, якого до навчального закладу возять батьки (Кусеї).  До роботи в районі доїжджає 81 педагогічний працівник. З них підвозиться шкільними автобусами 33 педагоги.

Важливим кроком у підвищенні якості освіти є інформатизація. У навчальних закладах Городнянського району налічується 380 одиниць комп’ютерної техніки. Кількість учнів на 1 ПК в Городнянському районі становить 7 учнів. До мережі Інтернет підключено всі навчальні заклади.

У районі діє Районна цільова програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2015 року. В рамках виконання даної програми збережено та забезпечено роботу мережі позашкільних навчальних закладів. У позашкільних навчальних закладах (СЮТ, ЦДЮТ, ДЮСШ, Тупичівський підлітковий клуб «Сучасник») району працює 105 гуртків, якими охоплено 1433 учнів.

З метою подальшого  впровадження диференціації та  індивідуалізації навчання, розвитку здібностей, природних обдарувань і нахилів школярів у ЗНЗ району профільним навчанням охоплено 350 учні 10-11 класів (78 %). Це   біологохімічний,  української філології, інформаційно-технологічний, історичний, біотехнологічний та технологічний  профіль. Профільне навчання впроваджується в усіх опорних навчальних закладах (2 міські школи, Бутівська, Смичинська, Тупичівська, Хоробицька ЗОШ І-ІІІст.).

Одним з пріоритетних напрямків роботи відділу освіти є забезпечення гарячим харчуванням школярів. Для учнів початкової ланки  у 2013-2014 навчальному році забезпечено 100 % харчування: з них 95,6%  - гаряче харчування, рештаобіди в буфетах. Гарячим харчуванням охоплено 1692 учня, що складає 66% від загальної кількості учнів. Вартість безкоштовних обідів склала: з 01.09.2013 року – 4, 50 грн., з 01.02.2014 року – 4,70 грн..

КІЛЬКІСНІ  ПОКАЗНИКИ виглядатимуть наступним чином:

Найменування показника

 

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р факт.

2014 р план

2015 р.

Рівень охоплення дітей дошкільною освітою

%

80,0

83,0

89,3

89,8

83,0

89,0

Охоплення підвозом учнів, які проживають за межею пішохідної доступності

%

97,0

97,0

99,0

99,0

99,5

99,6

Охоплення дітей позашкільною освітою

%

48,0

56,0

68,0

68,0

62,0

70,0

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів

шт.

27

26

26

26

22,0

24,0

Наповнюваність класів, класів-комплектів учнями

осіб

14,6

14,4

14,4

14,6

15,2

15,0

Кількість малокомплектних шкіл

шт.

19

18

15

19

14

13

Охоплення  профільним навчанням учнів старшої школи

%

62,0

67,4

69,0

78,0

70,0

71,0

Кількість учнів на один персональний комп’ютер

осіб

11

8

7

7

6

7

Рівень охоплення гарячим харчуванням школярів

%

62,0

66,5

67,0

66,0

70,0

75,0

 

Довідку підготовлено відділом економіки райдержадміністрації

НазадІнформацію про події в районі отримую з: